bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại phường Phúc Đồng
Ngày đăng 01/04/2021 | 10:56  | Lượt xem: 226

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), Đảng bộ phường Phúc Đồng đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ phường trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng uỷ phường đã bám sát các Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và xây dựng 14 văn bản thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (02 Kế hoạch, 02 Hướng dẫn; 02 chuyên đề, 04 Quyết định kiểm tra; 04 Thông báo). Đảng uỷ đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng. Trong 05 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức 04 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và học tập chuyên đề với 98% số đảng viên tham gia học tập.

(2) Đảng uỷ phường xác định các nhóm giải pháp để thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện NQ TW 4 khoá XII và các nhiệm vụ khó của địa phương

HN toạ đàm chuyên đề nhận diện 27 biểu hiện suy thoái

Đảng uỷ phường xây dựng Chuyên đề Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức hội nghị toạ đàm cấp phường , chỉ đạo 23/24 chi bộ toạ đàm trong kỳ sinh hoạt tháng 3/2017 giúp đảng viên được nghe lại 27 biểu hiện suy thoái để nhận thức đầy đủ hơn và tránh không mắc phải. Chỉ đạo các chi bộ triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Căn cứ để xây dựng: NQ TW 4 khoá XII; Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 01-QĐ/TW; Nhiệm vụ của cá nhân được phân công; Những hạn chế của bản thân, việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện theo quy trình 4 bước (Bước 1: đảng viên tự xây dựng KH. Bước 2: thông qua chi bộ hoặc cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp. Bước 3: Hoàn thiện và ký chính thức kế hoạch. Bước 4: Niêm yết công khai tại nơi làm việc và nộp cho chi bộ 01 bản). Đảng uỷ phường kiểm soát nội dung Kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên, đã yêu cầu 275 đảng viên phải chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện lại kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Bản kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu được niêm yết công khai tại nơi công tác và nộp cho chi bộ 01 bản. Các trường hợp khác nộp cho chi bộ nếu là đảng viên, hoặc Chủ tịchUBND phường nếu là CBCC,VC, NLĐ và không phải niêm yết. Đảng ủy chỉ đạo sáp nhập 12 tổ dân phố vào thành 5 tổ, 12 chi bộ, các chi hội đoàn thể sáp nhập theo tổ dân phố;  kiện toàn lại 5 cấp ủy chi bộ và Tổ trưởng, tổ phó, trưởng Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và quyết định miễn nhiệm một số bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT không lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố thực hiện nghị quyết, các thông báo kết luận của Đảng ủy về công tác GPMB và các nhiệm vụ của địa phương

(3) Kết quả thực hiện:

Đảng viên tham gia học Nghị quyết đạt kết quả cao

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, các chi uỷ chi bộ từng bước đổi mới theo hướng quyết liệt, sát sao, kiểm soát công việc và kiểm tra hiện trường... Nhận thức, ý thức trách nhiệm của Đảng viên, của cán bộ, công chức được nâng lên, đặc biệt người đứng đầu đã chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đạt từ 97,1% đến 100%. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, học tập chuyên đề, nghe thời sự đạt tỷ lệ từ 98%, có hội nghị 100%. Đã kiểm tra, giám sát 11 lượt chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01cấp ủy,  02 cá nhân là Bí thư, phó Bí thư chi bộ, giám sát 02 Đảng uỷ viên về rèn luyện phẩm chất, đạo đức và thực hiện Nghị quyết của Đảng. Hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, nên những công việc khó khăn, phức tạp kéo dài đã từng bước được tháo gỡ, giải quyết và thực hiện tốt như: Khớp nối được tuyến đường 81m, đã di chuyển được 200 ngôi mộ vào nghĩa trang Mai Phúc mới. Dự án khớp nối ngõ 94 với đường 30m đoạn phố Nguyễn Lam đã di chuyển được 113 ngôi mộ, đã khớp nối xong. Dự án 42 ha có 528 hộ dân lúc đầu không hợp tác, sau khi gia đình cán bộ phường, gia đình đảng viên gương mẫu nhận tiền, bàn giao mặt bằng thì 100% các hộ dân còn lại đều đã đồng thuận nhận tiền bàn giao mặt bằng. Dự án xây dựng trường Mầm non Tân Mai, vườn hoa Mai Phúc đã giải toả 11 hộ có ki ốt và 01 bãi sắt tồn tại từ trước năm 1993 cũng đã bàn giao để xây dựng Trường mầm non Tân Mai, xây dựng vườn hoa Mai Phúc và đi vào hoạt động, sử dụng từ tháng 9/2018. Bãi xe 918 các hộ cũng bàn giao để xã hội hoá xây dựng vườn hoa đường vào sân Golf  và đi vào sử dụng từ năm 2018. Sáp nhập 12 tổ dân phố, 12 chi bộ thành 5 tổ dân phố, 5 chi bộ, theo đó 12 Ban CTMT, các chi hội sáp nhập trước khi có Đề án 21 của Thành uỷ và Đề án 15 của Quận uỷ (đã giảm được 49 chức danh và mỗi năm giảm khoảng hơn hai trăm triệu đồng không phải chi trả phụ cấp và hoạt động của tổ dân phố, của tổ dân vận).  

Đảng bộ phường được Quận uỷ tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện CT05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 (Đ/c BTĐU, CT HĐND phường đứng thứ 4 bên trái lên nhận giấy khen)

Với những thành tích đã đạt được, Năm 2016, Đảng bộ đạt TSVM; các phong trào thi đua đứng thứ 7/14 phường; Năm 2017, các chỉ tiêu quận giao cho phường đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt cao như chỉ tiêu thu ngân sách đạt  271%, các ngành xây dựng đảng đều được khen thưởng cuối năm 2017; các ngành khối chính quyền cũng được quận đánh giá ở tốp đầu; phường  được thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017. Đảng bộ phường đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu của quận.Năm 2018, Đảng bộ phường HTXSNV, phường được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố; Năm 2019 phường được UBND Thành phố Tặng Bằng khen; Đảng bộ Thành phố Tặng bằng khen đơn vị thực hiện tốt công tác Dân vận giai đoạn 2010-2019. Năm 2020: Tập thể BCH và Đảng bộ phường được Quận uỷ đánh giá HTXSNV, phường xếp thứ 3/14 phường; được UBND quận đề nghị Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Được Quận uỷ tặng giấy khen Đảng bộ phường có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ phường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Có đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân còn chung chung, hình thức và khi đánh giá rất khó. Trong công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Có đảng viên đưa ra lý do không chính đáng để xin miễn sinh hoạt đảng...Tuy nhiên nội dung này năm 2020 đã được Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ rà soát các Đ/c đảng viên đã được miễn sinh hoạt, nếu Đ/c nào còn khỏe thì quay trở lại sinh hoạt (Chi bộ 7 có 120 đảng viên, miễn sinh hoạt 31 đã yêu cầu 9 Đ/c miễn sinh hoạt trở lại sinh hoạt).

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng uỷ phường Phúc Đồng đã rút ra bài học kinh nghiệm: (1) Công tác xây dựng Đảng phải gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết TW4 khoá XI, XII để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch hơn. (2) Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với NQ TW 4 khoá XI, XII phải gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương vào, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn, phức tạp để thực hiện.(3) Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, nói và làm phải đi đôi với nhau; đồng thời phải quy tụ, đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ, BCH Đảng bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, sát sao, giao việc có kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình kịp thời. (4) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động phải kiên trì và đưa nội dung này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ hằng năm; tư tưởng của đảng viên phải thông thì nhân dân mới thông, có như vậy thì mọi nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đến đâu thì cũng từng bước tháo gỡ và thực hiện tốt.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phúc Đồng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Để thực hiện tốt hơn nữa, thời gian tới Đảng bộ phường Phúc Đồng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Tiếp tục triển khai các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp

(2). Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị; Đặc biệt là tuyên truyền những nhân tố tích cực, các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng.

(3). Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên thông qua việc hướng dẫn và kiểm soát cụ thể, chặt chẽ. Công khai đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

(4). Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

(5). Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(6). Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.