bài viết chuyên sâu

Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng trong cuộc cử bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 09/04/2021 | 16:00  | Lượt xem: 170

Thực hiện luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn số:19/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 27/KH-MTTQ, ngày 11/3/2021 của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên. Về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày 27/03/2021 đến ngày 03/04/2021 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng phối hợp cùng UBND phường Phúc Đồng, đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV;  đại biểu HĐND Thành phố và quận (huyện), nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các tổ dân phố số 01;5;6;8;11-12 và khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside. Nhờ lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp với công việc tại khu dân cư, tổ dân phố nên các hội nghị số lượng cử tri đã có mặt đều đảm bảo số lượng đúng với quy định, số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt 80-90% số lượng cử tri đại diện hộ dân trong tổ dân phố được mời để đóng góp ý kiến cho người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ là đơn vị tổ chức lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND và UBND phường, đã thực hiện tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Để hội nghị nơi cư trú được tổ chức thành công, Ủy ban MTTQ và UBND phường đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, mời Bí thư, tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố lên họp để triển khai nội dung kế hoạch cũng như triển khai việc mời cử tri, nhằm chuẩn bị chu đáo các bước để hội nghị đạt kết quả cao nhất.  

Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng luôn thực hiện sự chỉ đạo của BTT UBMTTQ cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ; chủ động triển khai bám sát các quy trình, hướng dẫn bầu cử theo đúng luật định, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định để lựa chọn được những đại biểu thật sự có phẩm chất, uy tín và năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Chất lượng, uy tín của người được giới thiệu ứng cử được thể hiện thông qua tiểu sử tóm tắt, tiêu chuẩn người được ứng cử...; qua đó hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời có ý kiến nhận xét nơi công tác của người được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả những người được giới thiệu ứng cử giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên địa bàn phường có 10 người ứng cử được thực hiện lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú. Thông qua việc tổ chức hội nghị hầu hết ý kiến của cử tri đều đánh giá, các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực để trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri cho rằng, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là cần thiết, vì mọi người được biết về thông tin của người ứng cử. Đây là cơ sở để cử tri thể hiện sự tín nhiệm, lựa chọn người để bầu cử. Tại các Hội nghị 100% cử tri tham dự đã tín nhiệm biểu quyết cho các ứng cử viên đủ đều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không có ý kiến nào của cử tri về các vấn đề cần phải xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử. Đến thời điểm này, trên địa bàn phường chưa có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử; trên địa bàn chưa phát sinh vướng mắc trong công tác triển khai cuộc bầu cử.

Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cơ sở đều diễn ra thuận lợi. Các bước, nội dung công việc đều hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Kết thúc hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức đã hoàn thiện biên bản gửi về Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên để tổng hợp hoàn thiện các bước chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ III. Qua việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện được MTTQ phường đã làm tốt vai trò là tổ chức chính trị tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với công tác xây dựng chính quyền theo những nội dung của quyết định 217,218/QĐ-TW. Cử tri được thể hiện ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình đóng góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với việc đề cử người đại diện tham gia ứng cử để được bầu vào các cơ quan quyền lực của TW  đến địa phương, phát huy dân chủ trong bầu cử góp phần để UBMTT các cấp có đủ cơ sở tổ chức Hội nghị hiệp thương Lần thứ ba, để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 14/4 đến 18/4/2021. Sau hội nghị này, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được niêm yết để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng thay mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, HĐND các cấp.

 Thời gian tiếp theo Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân tham mưu với Ban bầu cử quận và phường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, để công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất.