bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Phúc Đồng chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”
Ngày đăng 22/04/2022 | 10:46  | Lượt xem: 433

Phường Phúc Đồng nằm ở giữa trung tâm của quận Long Biên, phường có 4.974 hộ dân với 15.605 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có 700 đảng viên, số đảng viên được miễn sinh hoạt đảng là 125 đồng chí; các đảng viên đang sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ tổ dân phố, 06 chi bộ còn lại gồm chi bộ Công an và 5 chi bộ nhà trường.

Đảng ủy phường Phúc Đồng luôn xác định việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đối với 538/551 đảng viên, đạt 98%; đối với các đảng viên vắng tại các hội nghị (do F0, F1), Đảng ủy phường đã gửi tài liệu, yêu cầu các chi bộ chỉ đạo học tập và gửi hình ảnh học tập về chi bộ theo quy định. Sau hội nghị Đảng ủy phường đã rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy phường quán triệt kế hoạch về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng.

Đảng ủy phường Phúc Đồng đã xây dựng kế hoạch số 121-KH/ĐU ngày 14/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đến các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng các đoàn thể phường và Bí thư các chi bộ trực thuộc vào ngày 17/3/2022. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” vào trung tuần tháng 3 và hoàn thành trước ngày 05/4/2022; chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tập trung quán triệt các nội dung: Quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội; nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy dự sinh hoạt chuyên đề và phát biểu chỉ đạo tại chi bộ 6

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thực hiện đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “ Tự soi, tự sửa”.  Kết quả, 17/17 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Các buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tại các chi bộ diễn ra sôi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho cấp uỷ và từng đảng viên. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt ở chi bộ đã tự soi lại mình, tự đánh giá chính mình, tự đề xuất trước tập thể, cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác… Đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” thực sự là “chìa khóa” để mở cánh cửa cho lòng dũng cảm, can đảm để nói lên hạn chế, khuyết điểm của bản thân trước tập thể. Không chạy theo thành tích, không bao che cho cấp dưới, không nể nang, e ngại với đồng chí, đồng nghiệp; mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ làm mẫu số chung khi đóng góp cho đảng viên trong chi bộ. Các chia sẻ, góp ý trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở nên bản thân người được góp ý tiếp thu và nghiêm túc chỉnh đốn.

Bảng niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đ/c Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường tại trụ sở phường

Sau hội nghị đối với một số đảng viên kế hoạch tu dưỡng còn chưa bám sát vào hướng dẫn của Đảng ủy phường, cấp ủy chi bộ đã yêu cầu chỉnh sửa, xây dựng lại kế hoạch tu dưỡng đối với 16 lượt đảng viên; đến nay toàn đảng bộ phường đã có 575/575 đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân đạt 100%. Đối với kế hoạch tu dưỡng cá nhân cán bộ diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý Đảng ủy phường đã nộp về Ban tuyên giáo Quận ủy theo quy định; thực hiện niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường tại trụ sở phường; đối với kế hoạch tu dưỡng cá nhân của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Trưởng các đoàn thể phường và Bí thư chi bộ nộp 01 bản về Đảng ủy phường để quản lý. Đối với cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường nộp kế hoạch tu dưỡng về cấp ủy chi bộ để gửi ban công tác mặt trận tổ chức giám sát.

Sau đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, hiệu quả có thể nhận thấy rõ ở từng chi bộ, tới từng đảng viên; Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ; từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khắc phục hạn chế, thiếu sót của cá nhân năm 2022, Đảng ủy phường yêu cầu thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”…

2. Các đồng chí UVTV, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của chi bộ.

3. Chỉ đạo UB MTTQ, các đoàn thể phường triển khai việc giám sát đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường: Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề gắn các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên, hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

4. Chỉ đạo Ban CTMT phối hợp với cấp uỷ chi bộ giám sát đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên tại hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên.