bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về đích trước thời hạn.
Ngày đăng 13/09/2020 | 15:35  | Lượt xem: 124

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô và đất nước, năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là năm chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Quận uỷ, HĐND quận, Đảng ủy - HĐND phường và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND phường, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân phường Phúc Đồng quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu về đích trước thời hạn.

Bám sát sự chỉ đạo của Quận với tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới và quyết tâm chính trị cao. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường đã tập trung chỉ đạo, phát động nhiều đợt thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và Phường.

Năm 2020, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận Long Biên và Nghị quyết của Đảng uỷ - HĐND phường, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch và tập trung chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn, tổ dân phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND phường được giao đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt chỉ tiêu quận giao 208%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được quản lý chặt chẽ và có nhiều chuyển biến tích cực; Các hoạt động văn hoá - xã hội phát triển sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của Mô hình cơ quan điện tử cấp phường và Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính “thân thiện-gần dân”; Mô hình "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo" phường. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 82,9%; bộ máy chính quyền đồng bộ, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Hình ảnh: Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội đầu năm 2020

Công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các cấp đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xét duyệt trên 100 hồ sơ cho các hộ gia đình vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên để làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hình ảnh: Lãnh đạo Quận và phường tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ, thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020, kết quả đã có 115 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng hiến tặng đạt 115% chỉ tiêu giao.

Hình ảnh: Hiến máu nhân đạo năm 2020

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Chủ động rà soát, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban; kịp thời triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và diễn biến của tình hình dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi từ vùng dịch về và ban hành quyết định cách ly y tế kịp thời các trường hợp đi, đến, qua vùng dịch (tiếp xúc lần cuối trong vòng 14 ngày) về địa phương theo quy định; duy trì công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, chợ, cơ sở khám chữa bệnh, các nhà trường....; huy động xã hội hóa vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

Hình ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho người đi về từ Đà Nẵng

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình hình kinh tế - xã hội của phường Phúc Đồng cũng bộc lộ một số tồn tại, cụ thể: 

- Một số lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong đó, công tác thu thuế ngoài quốc doanh, thuế phi nông nghiệp hiệu quả chưa cao, công tác giáo dục tại các nhà trường, phong trào văn hoá, thể thao không triển khai do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19.

- Một số hộ dân không phối hợp trong việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

- Còn tình trạng đổ rác chưa đúng giờ, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, việc tham gia của người dân tại các cuộc tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần còn hạn chế.

Để về đích các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, trong 3 tháng còn lại của năm 2020 cần sự chung sức đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường, trong đó tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, duy trì và tiếp tục phát huy các chỉ tiêu đã hoàn thành. Thực hiện tốt chủ đề của năm “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” bằng các giải pháp cụ thể như sau:

- Bám sát kế hoạch năm và nhiệm vụ thực tế, hàng tháng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể. Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB,CC,VC, LĐHĐ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đã đề ra.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ tổ dân phố.

- Định kỳ hàng tháng đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, LĐHĐ. Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ để chỉnh đốn kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ.

- Thực hiện tốt 06 Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thuế, GPMB. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Nâng cao vai trò giám sát của HĐND và các Ban của HĐND trong thực hiện nhiệm vụ của UBND.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào từ phường đến tổ dân phố. Đồng thời, nghiêm túc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, nhân viên không thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.