bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:41  | Lượt xem: 134

Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương , với phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng đã thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế địa phương, luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2020, đã triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covd-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành; tạo nên những chuyển biến tích cực  về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Với tinh thần phát huy sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường. Năm 2020 do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 hội nghị đại biểu nhân dân đã được tổ chức tại các tổ dân phố. Việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân năm 2020 với chủ đề bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”, từ ngày 16/02 đến ngày 07/3/2020, 10/10 tổ dân phố đã tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân. Tổng số đại diện hộ dự họp 1626/2315 đại biểu mời dự họp tỷ lệ hộ gia đình dự họp đạt 70% tại các hội nghị có 67 ý kiến phát biểu. Cùng với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với điều kiện trong khi thực hiện giãn cách xã hội theo qui định của Chính phủ,  kết quả trong thực hiện tang văn minh, 9 tháng năm 2020 trên địa bàn có 22 người qua đời, thực hiện hoả táng 20/22 đạt tỷ lệ 90,9 %. Việc cưới có 50 đôi, các cặp vợ chồng đều chấp hành tốt luật hôn nhân gia đình, tổ chức việc cưới không phô trương, lãng phí, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội theo qui định của chính phủ.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm; hoạt động văn hóa thông tin, thể dục - thể thao trong 9 tháng năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức nhiều loại hình với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm phát huy lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, Uỷ ban MTTQ phường phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 04 buổi tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam, thu hút 1.212.000 lượt người tham dự.

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Phối hợp với UBND phường, các tổ dân phố thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phong trào toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động tổng số thu được 121.440.000đ, tiếp nhận hàng hoá, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm trị khoảng trên 30 triệu đồng. Ngay từ  đầu năm 2020 Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã xây dựng kế hoạch Uỷ ban MTTQ, các thành viên phối hợp với UBND tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân nhân dịp tết nguyên Đán Canh Tý, tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh, treo cờ tổ quốc trong dịp tết, dịp 30/4 - 01/5, Quốc khánh 02/9. Uỷ ban MTTQ phường đã xây dưng kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo và giao chỉ tiêu vận động quỹ cho từng tổ dân phố trong 9 tháng năm 2020 đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 93.190.000đ/83.120.000đ, đạt 112,1% kế hoạch quận giao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường trích từ  Quỹ Vì người nghèo phường đã tổ chức, tặng quà hộ nghèo nhân dịp tết nguyên Đán 2020 là 8 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo với số tiền là 10.000.000đ, các cháu có HCKH Các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn 80 xuất mỗi xuất 400.000đ với số tiền là : 32.000.000đ, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 1/6 là 28 xuất với số tiền  5.600.0000đ, Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có HCKK trong phòng chống dịch covd-19 là 6.920.000đ, hỗ trợ các cháu học sinh con hộ nghèo, cận nghèo 21 cháu kinh phí mua đồ dùng học tập năm học mới 2020 - 2021 số tiền: 10.500.000đ. Tổng kinh phí đã chi từ quỹ người nghèo 9 tháng  năm 2020 là 64.920.000đ. (Sáu tư triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). Công tác thăm hỏi, động viên được lãnh đạo phường, tổ dân phố quan tâm chu đáo cả về vật chất, tinh thần và không có trường hợp nào nhầm lẫm sai sót.

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, các lễ hội 02 đình Sài Đồng và đình Mai Phúc năm 2020 tạm hoãn tổ chức lý do vì dịch Covd-19. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy.

Thực hiện đề án 02-212, về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” các nhóm nòng cốt ở 09 tổ dân phố đã tuyên truyền vận động 100 % nhân dân treo cờ Tổ Quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn, tích cực chủ động phòng chống cháy nổ ,Vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố “Xanh - Sạch - Đẹp”. Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố như: CCB, Phụ nữ, đoàn thanh niên, người cao tuổi làm nòng cốt trong đội xung kích thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh ở tổ dân phố, trực tiếp tham gia làm vệ sinh khu vực vườn hoa chợ Phúc Đồng, khu di tích Đình làng. thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”  9 tháng  năm 2020 đã tổ chức được ra quân tổng vệ sinh môi trường  được 09 buổi tập trung  các tuyến phố Tân Thuỵ; phố Mai Phúc; phố Nguyễn Lam; Huỳnh văn Nghê; Chu Huy Mân; Đường Nguyễn Văn Linh, vườn hoa Phúc Đồng, vườn hoa Mai Phúc đến nay cơ bản các tuyến phố có tên đảm bảo công tác TTĐT, VSMT trên địa bàn phường để tạo sự lan toả trong nhân dân, thúc đẩy phong trào xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phường, duy trì tốt hoạt động của tổ hoà giải, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thực hiện trang trọng, tiết kiệm đúng quy định.vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ do MTTQ phát động, tham gia hiến máu nhân đạo, thực hiện KHHGĐ, chấp hành nghĩa vụ quân sự, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế và phí vệ sinh môi trường, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, vận động nhân dân chấp hành công tác GPMB dự án  đường 30m. Vận động nhân dân khu vực cụm dân cư Mai Phúc thực hiện việc di chuyển mộ đến khu nghĩa trang mới.

Về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Uỷ ban MTTQ phường đã phối hợp với các tổ dân phố tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện nghị quyết NQ 42/NQ-CP, các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội của nhà nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Số đối tượng được hưởng trong đó người có công là 85 người; người nghèo 56 người; bảo trợ xã hội là 175 người; lao động tự do không có ký kết hợp đồng là 111 người. Tổng số tiền đã chi trả trên toàn phường là 430.500.000đ đảm bảo đúng đối tượng không có thắc mắc khiếu kiện; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các dự án đầu tư công trên địa  bàn phường trong 9 tháng năm 2020 tổ chức giám sát 2 dự án đầu tư trên địa bàn phường: Dự án đầu tư cải tạo tu bổ tôn tạo đình Mai Phúc và dự án xây dựng mới trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm từ nguồn vốn đầu tư ngân sách của Quận.  Các dự án đều thực hiện theo đúng thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng vật liệu trong thi công,  hiện tại các dự án đã nhiệm thu sơ bộ đưa vào sử dụng được dư luận nhân dân đánh giá cao về chất lượng. Những kết quả trong 9 tháng năm 2020 mà công tác mặt trận đạt được thể hiện việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, Chính quyền của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu tạo được sự đồng thuận cao trong đời sống xã hội để thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên địa bàn phường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.