bài viết chuyên sâu

Hiệu quả công tác Dân vận của Đảng bộ phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 13/10/2020 | 09:17  | Lượt xem: 86

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường, trong 9 tháng đầu năm 2020 công tác Dân vận từ phường tới các tổ dân vận tổ dân phố đạt nhiều kết quả cao.

Ngay từ đầu năm khối dân vận phường đã tổ chức họp với các tổ dân vận tổ dân phố để triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2020. Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy phường Phúc Đồng chỉ đạo khối dân vận Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân về công tác dân vận. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy chỉ đạo Ban dân vận phường tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác vận động quần chúng; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tổng kết hoạt động của Tổ dân phố, bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2020 thành công tốt đẹp.

Tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ hoàn cảnh khó khăn chống dịch covid- 19

Ban Dân vận phường tham mưu Đảng ủy tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chủ động phòng, chống dịch covid-19; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn, kinh tế gặp khó khăn, thu nhập của người lao động giảm, một số mặt hàng tăng giá...đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên Đảng uỷ, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể phường đã chủ động quán triệt kịp thời và xây dựng kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19. Đã tập trung tuyên truyền vận động người dân không hoang mang dao động, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đảng uỷ chỉ đạo MTTQ phường và phát động ủng hộ đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trong phòng dịch, tổng số thu được (giai đoạn 1) là 121.440.000đ, tiếp nhận hàng hoá, trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm trị giá khoảng trên 30 triệu đồng. Để kịp thời động viên các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, chỉ đạo MTTQ các tổ chức đoàn thể chính trị quan tâm thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch covid-19.Thực hiện nghị quyết số 42/NQ-CP, các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội của nhà nước được phường quan tâm rà soát kỹ lưỡng thống nhất từ các tổ dân phố đảm bảo đúng đối tượng được hưởng theo quy định. Tổng số tiền đã chi trả trên toàn phường là 430.500.000đ đảm bảo đúng đối tượng không có thắc mắc khiếu kiện.

Phát động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Để nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của MTTQ và các ban ngành đoàn thể ở phường, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để cán bộ làm công tác dân vận từ phường tới tổ dân phố nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2020, khối dân vận phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức trên 5 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách GPMB, tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới hơn 852 lượt cán bộ và nhân dân. Đảng ủy phường chỉ đạo khối Dân vận, các ban ngành đoàn thể, Tổ dân vận các Tổ dân phố tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; hướng mạnh về tổ dân phố, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, nắm bắt thông tin, tư tưởng nhân dân để tham mưu giúp Đảng ủy chỉ đạo chính quyền các ngành chức năng xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Công tác dân vận của Đảng uỷ phường trong 9 tháng vừa qua đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó thực hiện tốt công tác ổn định tư tưởng trong nhân dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó công tác dân vận từ phường tới Tổ dân phố đã được chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, trong dịp các ngày lễ ngày tết, nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ.

Các đ/c lãnh đạo phường đối thoại trực tiếp với công dân

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc tiếp nhận, giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa liên thông"; niêm yết công khai các quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết công việc, các khoản phí, lệ phí cho tổ chức, công dân được biết. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Lãnh đạo  Đảng ủy, HĐND,  UBND, UBMTTQ phường có lịch tiếp dân vào thứ 2 hàng tuần tại các buổi tiếp dân lãnh đạo UBND phường trực tiếp, kết hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên tổ chức đối thoại và trực tiếp giữa lãnh đạo UBND phường với nhân dân tại phòng tiếp dân và phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp về công tác cải cách thủ tục hành chính để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực về công tác cải các hành chính và các chế độ chính sách, công tác GPMB, tái định cư, tranh chấp đất đai, bằng cách làm cụ thể này mà công tác dân vận đã góp phần vào tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trách nhiệm của mình trên các lính vực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường đã được khối Dân vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố tuyên truyền nhân dân thực hiện rất tốt việc tang, tổ chức lễ tang chu đáo, trang nghiêm tiết kiệm phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc, không có hiện tượng mê tín dự đoan trong lễ tang, các gia đình có người qua đời thực hiện khai tử đầy đủ, và đã vận động 20/22 người qua đời đi hoả táng đạt 90,9%.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần giữ gìn, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của phường, thu ngân sách và huy động các nguồn lực tạo đà cho sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiên nâng cao, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường./.