bài viết chuyên sâu

Hội đồng nhân dân Phường Phúc Đồng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Ngày đăng 14/10/2020 | 17:55  | Lượt xem: 79

Hoạt động tiếp công dân không chỉ giúp các Đại biểu HĐND kịp thời tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; để thực hiện tốt chức năng của cơ quan dân cử, mà đây còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Công tác tiếp dân là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường, có vai trò quan trọng tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền và nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Đại biểu hội đồng nhân dân Phường Phúc Đồng khoá III đã nhận thức rõ tầm quan trọng việc trách nhiệm của Đại biểu hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của công dân. Hội đồng nhân phường Phúc Đồng đã xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, có nội dung phân công Đại biểu tiếp HĐND trực, tiếp công dân theo quy định. Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong thời gian qua Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch trực, tiếp công dân định kỳ vào thứ 2 hàng tuần. Thường trực HĐND phường luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Thường trực HĐND, hai Ban và các Đại biểu HĐND phường thực hiện tốt lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND phường. Những vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị; giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, vệ sinh môi trường... được các đại biểu tổng hợp và phản ánh tới UBND phường để kịp thời giải quyết. Với vai trò giám sát đúng luật, đúng quy định của các đại biểu, trong thời gian qua các vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh được UBND phường kịp thời giải quyết, tạo sự ủng hộ từ cán bộ và nhân dân trên toàn địa bàn phường.

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND phường, các Đại biểu HĐND phường  chú trọng tới công tác tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Thường trực, các Đại biểu HĐND Phường Phúc Đồng đã trực và tiếp công dân được 32 buổi. Trong các buổi trực tiếp công dân Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND không nhận được một đơn thư kiến nghị, hay tố cáo nào của công dân. Nhưng nhận được 25 ý kiến phản ánh của công dân tập trung vào các lĩnh vực: Giải phòng mặt bằng, quản lý đất đai, Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường... Toàn bộ các nội dung trên đã được Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND phường chuyển đến UBND phường để xem xét giải quyết theo quy định.

Sau các buổi tiếp xúc cử tri và trước các kỳ họp HĐND phường, Thường trực HĐND phường đều đã có báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cửa cử tri để báo cáo HĐND phường, đồng thời đề nghị UBND phường xem xét giải quyết ngay các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của của công dân thời gian qua của Thường trực HĐND vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:

Việc giám sát, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đảm bảo thường xuyên, chưa thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân trước khi tham dự giải quyết.

Việc tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân chưa được các đại biểu HĐND chủ động, chủ yếu là Thường trực HĐND thực hiện, có Đại biểu HĐND còn hạn chế hiểu biết về pháp luật, nắm bắt thông tin dư luận xã hội chưa kịp thời, việc xử lý thông tin còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp công dân.

Để Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND phường nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đôn đốc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền, các cơ quan chức năng. Thường trực, các Đại biểu HĐND phường cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản quy định khác có liên quan đến công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo để nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng hướng dẫn, quy định.

2. Thường trực hội đồng nhân dân, các Đại biểu hội đồng nhân dân phường thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, tăng cường giám sát, đôn đốc UBND, giải quyết những vấn đề bức xúc, những đơn thư tồn đọng kéo dài, tạo niềm tin của cử tri và công dân đối với công tác chỉ đạo và điều hành của chính quyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Đại biểu HĐND Phường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người Đại biểu HĐND, trong việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời kiến nghị với UBND, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Đại biểu  Hội đồng nhân dân với thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của phường, các khu dân cư, các tổ dân phố trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và đôn đốc giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong thời gian qua Thường trực HĐND, các Đại biểu HĐND phường Phúc Đồng đã giám sát và đôn đốc UBND phường giải quyết kịp thời và có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của công dân góp phần làm ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.