bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý và động viên quân nhân dự bị dự bị năm 2020
Ngày đăng 25/11/2020 | 11:26  | Lượt xem: 78

Năm 2020, Ban chỉ huy quân sự phường Phúc Đồng đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ về đăng ký, quản lý và động viên quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại các đơn vị, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ngay từ đầu năm 2020, Ban CHQS phường chủ động tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong đó có nhiệm vụ huy động động viên huấn luyện quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Căn cứ vào chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị được UBND quận giao, UBND phường đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường tham mưu thực hiện tốt công tác đăng ký quân nhân dự bị cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; tiến hành phúc tra, rà soát, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị đảm bảo chỉ tiêu được giao. Hàng quý, Ban CHQS quân sự phường báo cáo kết quả nắm quân số, đối chiếu sổ sách quản lý giữa Ban CHQS quận và phường, đăng ký bổ sung quân nhân dự bị, rà soát danh sách và giải ngạch đối với các quân nhân dự bị hết tuổi. Căn cứ chỉ tiêu biên chế, thực lực nguồn quân nhân dự bị của địa phương, Ban CHQS phường đã tham mưu tổ chức sắp xếp, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, bảo đảm đúng, đủ chất lượng chuyên nghiệp quân sự và tỷ lệ dự phòng hợp lý; trong đó ưu tiên sắp xếp biên chế vào các đơn vị của Trung đoàn bộ binh 757 thuộc Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và đơn vị Tiểu đoàn 1 Bộ đội địa phương của quận.

Quân nhân dự bị phường Phúc Đồng tham gia diễn tập động viên
quân nhân dự bị quận Long Biên năm 2020

Kết quả thực hiện công tác động viên quân nhân dự bị năm 2020, UBND phường Phúc Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ động viên 20 đồng chí quân nhân dự bị và 01 phương tiện kỹ thuật theo chỉ tiêu được giao (trong đó động viên 05 đồng chí tham gia huấn luyện tại đơn vị Tiểu đoàn 1 Bộ đội địa phương của quận; 04 đồng chí tham gia huấn luyện đơn vị Lữ đoàn 918/QCPKKQ; điểm danh 01 đồng chí biên chế đơn vị Bệnh viện Quân y 108; 10 đồng chí (trong đó có 02 đông chí sĩ quan) tham gia huấn luyện tại đơn vị Trung đoàn bộ binh 757 của Sư đoàn 301- Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; động viên điểm danh kiểm tra kỹ thuật 01 phương tiện xe ô tô tải 3.5 tấn biên chế đơn vị d10VT/BTL Pháo binh). Các đồng chí quân nhân dự bị của phường khi tham gia động viên huấn luyện tại các đơn vị đều chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội và quy định của đơn vị dự bị động viên; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian động viên huấn luyện. Từ việc làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên ngay tại địa phương nên khi có quyết định giao chỉ tiêu động viên huấn luyện, động viên kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020 của UBND quận Long Biên, UBND phường đã huy động quân số quân nhân dự bị đạt 100% chỉ tiêu giao.

Quân nhân dự bị tham gia động viên điểm danh đơn vị Bệnh viện Quân y 108 năm 2020

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phường Phúc Đồng cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở địa phương và huy động quân nhân dự bị khi có lệnh của cấp trên như: Việc huy động nguồn gặp nhiều khó khăn do các đồng chí quân nhân dự bị đều trong độ tuổi lao động chính của gia đình, thường xuyên đi làm ăn ở xa dài ngày; công tác giải quyết việc làm cho đối tượng là quân nhân dự bị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương còn hạn chế; việc hỗ trợ các đồng chí tham gia tập huấn, huấn luyện chưa đáp ứng được nhu cầu.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở cơ sở và huy động lực lượng dự bị động viên khi có lệnh của cấp trên, trong thời gian tới; phường Phúc Đồng xác định cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm sẵn sàng động viên quân nhân dự bị thực hiện tốt công tác động viên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự phường xác định sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý và xây dựng lực lượng dự bị động viên; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng dự bị động viên. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ để đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đạt hiệu quả; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, đảm bảo khả năng động viên nhanh và sẵn sàng chiến đấu được ngay trong mọi tình huống. 

Động viên phương tiện kỹ thuật đơn vị d10VT/BTL Pháo binh năm 2020

Lực lượng dự bị động viên “vừa là quân, vừa là dân”, vừa tham gia lao động sản xuất ở địa phương, các cơ quan, đơn vị, vừa tham gia động viên huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị. Vì vậy, phường Phúc Đồng xác định cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành địa phương và các đơn vị nhận nguồn để bảo đảm chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên của phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới./.

Quân nhân dự bị phường Phúc Đồng tham gia động viên huấn luyện đơn vị e757/f301