bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua của phường Phúc Đồng năm 2020
Ngày đăng 19/02/2021 | 13:40  | Lượt xem: 68

Thực hiện chỉ đạo của Quận uỷ - HĐND- UBND quận Long Biên, Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Phúc Đồng xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Từ những quan điểm chỉ đạo đó, Đảng uỷ phường đã triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2020. Phong trào thi đua của phường được phát động trong 4 đợt. Trên cơ sở các nội dung phong trào thi đua do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường phát động ngay từ đầu năm, các ngành, đoàn thể, cấp uỷ chi bộ, tổ dân phố đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Kết quả:

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy: Đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt Đề án số 15-ĐA/QU của Quận uỷ và Đề án số 21-ĐA/TU của Thành uỷ. Lãnh đạo bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng Đề án thành lập 02 tổ dân phố số 11,12 tại Chung cư Hope.

(2) Công tác xây dựng Đảng: Chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mới đạt 137%; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng ủy tổ chức Hội nghị toạ đàm chuyên đề thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII về “Thực hiện bảo vệ môi trường xanh-sach-đẹp - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Tổ chức, cá nhân”. Trong năm đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 65 đồng chí có tuổi Đảng 70, 65, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng. Về kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên: Đảng viên đủ tư cách Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,5 %; đảng viên đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 77,3%; đảng viên đủ tư cách Hoàn thành nhiệm vụ đạt 7,8 %. Kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ: Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 chi bộ; Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 11 chi bộ; Tập thế Ban chấp hành, Đảng bộ phường được Quận ủy đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020

(3) Lĩnh vực kinh tế, đô thị: Năm 2020 phường được quận giao 12 chỉ tiêu, kết quả 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt, có chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách đạt 343%; Chi ngân sách đạt 100%  và tập trung giải quyết những việc tồn tại, vướng mắc như thực hiện Kết luận số 316, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 81m, 96 ha liên quan đến di chuyển mộ.

(4) Lĩnh vực Văn hóa ,xã hội: Việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu khu dân cư được quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 91,69% (chỉ tiêu được giao 88%); 8/9 tổ dân phố  đạt tổ dân phố văn hóa (đạt 100% chỉ tiêu quận giao); công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đã có 08 hộ thoát nghèo, hiện phường không còn hộ nghèo. Công tác y tế đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19  (Trạm y tế phường được đánh giá xếp thứ 01/14 phường); Lĩnh vực giáo dục được đánh giá xếp thứ 3...

 (5) Về  an ninh, quốc phòng: Công an phường xây dựng kế hoạch, các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường trong  dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Tập trung nắm bắt tình hình, những mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân để có định hướng kịp thời ngăn chặn và giải quyết ngay từ tổ dân phố. Công tác Quân sự đã chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện dân quân, quân dự bị tại quận và phường; đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi và chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% ( Quân sự phường xếp thứ 03/14 phường).

(6) Về thực hiện cải cách hành chính, xây dựng mô hình cơ quan điện tử: Việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao việc, kiểm tra, giám sát và  đôn đốc nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ được giao; hiện nay cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể phường đã sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác cải cách hành chính đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế sau các đợt kiểm tra công vụ và thực hiện mô hình một cửa chuẩn theo chỉ đạo của UBND quận.

(7)  Công tác vận động quần chúng, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể chính trị-xã hội: đã tập trung tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chương trình công tác liên quan đến đời sống dân sinh, công tác GPMB; thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, chấp hành các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Kiện toàn Khối Dân vận; Các tổ dân vận ở tổ dân phố; Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của tổ dân vận. Chỉ đạo Khối Dân vận, các tổ dân vận phối hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (Khối Dân vận phường xếp thứ 01/14 phường). Chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chủ đề “ Hành động vì một Long Biên Xanh-sạch-đẹp-văn minh” và công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động ý thức của nhân dân, của các hộ kinh doanh đã từng bước được nâng cao, hạn chế các điểm đen vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Năm 2020, các phong trào thi đua của phường được các phòng ban của Quận đánh giá: Xếp thứ 01/14 phường gồm: Ban pháp chế; Ban kinh tế của HĐND phường; phòng Kinh tế; Tư pháp; Y tế; Dân vận. Xếp thứ 2/14 phường:  Công tác xây dựng Đảng về Tổ chức; Văn phòng Đảng uỷ. Xếp thứ 3/14 phường: Đoàn thanh niên; Hội CCB; Quản lý đô; quản lý TTXD; Giáo dục, Quân sự. Xếp thứ 4/14 phường: Văn phòng HĐND&UBND, phòng Nội vụ. Xếp thứ 5/14 phường: Phòng Thanh tra, Lao động thương binh xã hội.

Tập thể Ban chấp hành và Đảng bộ phường được Quận uỷ đánh giá HTXSNV năm 2020. Phường được xếp thứ 3/14 phường và được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Qua việc tổng kết các phong trào thi đua đã biểu dương 12 tập thể và 88 cá nhân tiêu biểu Hoàn xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, cùng với những thuận lợi, nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc Đồng dự báo sẽ tiếp tục gặp không ít khó khăn về công tác thu thuế ngoài quốc doanh vì tình hình dịch Covid-19; công tác GPMB dự án đường 30m, vấn đề giải quyết việc làm…, nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.  Trên cơ sở 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, các đề án của UBND quận; Đảng ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cần phải tập trung lãnh đạo đó là:

1. Tổ chức Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 03 kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy năm 2021:

- Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 22/12/2020 của Đảng ủy phường về thực hiện Chương trình số 01 của Quận ủy năm 2021 với 19 chỉ tiêu; 39 nội dung công việc phải thực hiện.

- Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 22/12/2020 của Đảng uỷ phường về thực hiện Chương trình số 02 của Quận uỷ năm 2021 với 24 chỉ tiêu; 46 nội dung công việc phải thực hiện.

-  Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 22/12/2020 của Đảng uỷ phường về thực hiện Chương trình số 03 của Quận uỷ với 06 nhiệm vụ; 09 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 04 dự án do phường làm chủ đầu tư, 05 dự án do Quận làm chủ đầu tư; duy tu, duy trì thường xuyên các vườn hoa, vỉa hè, lòng đường, cây xanh, khảo sát hệ thống các tuyến rãnh thoát nước; thu gom vận chuyển rác thải đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo tiêu thoát nước và hệ thống công sở đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

3. Xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm của Thành phố về  “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; xây dựng kế hoạch phát động thực hiện chủ đề năm của quận Long Biên về “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Tập trung dự án đường 30m, dự án đường 81m và các dự án khác trên địa bàn phường. Xác định một số nội dung để thực hiện công tác dân vận như: Dân vận trong công tác thu thuế nợ đọng, Dân vận đối với các hộ ngoài mặt đường kinh doanh thực hiện tốt; Dân vận về thực hiện TTĐT, VSMT và công tác hoà giải ở cơ sở.

4. Lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng gắn với Kế hoạch thực hiện chương trình số 02,03 năm 2021. Xây dựng phương án chi tiết thu ngân sách phường năm 2021, đảm bảo các nguồn thu có tính khả thi và có giải pháp để thu nợ đọng thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và kiểm soát, đánh giá hàng tháng, quý về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

5. Chỉ đạo tổng kết hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại phường theo chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận.

6. Lãnh đạo Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể phường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm công tác Dân vận và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217,218 của BCH TW.

8. Lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường, đặc biệt trong dịp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và các ngày Lễ, Tết.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

Năm 2021, phường phát động các đợt thi đua cụ thể như sau:

Đợt 1: Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 01/01/2021- 30/6/2021.

Đợt 2: Phát động phong trào thi đua chào mừng 18 năm ngày thành lập Quận (06/11/2003- 06/11/2021), phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, từ ngày 01/7/2021-30/12/2021.

Với những kết quả năm 2020, đây chính là động lực để năm 2021 phường Phúc Đồng sẽ nỗ lực và quyết liệt hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quận giao và tổ chức thành công các nhiệm vụ, các phong trào thi đua đã đề ra.