bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Ngày đăng 28/02/2021 | 11:00  | Lượt xem: 68

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển quân không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, mà còn là cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương.

 Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, UBND quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Long Biên, mà trực tiếp là của Đảng ủy, UBND phường, công tác tuyển quân năm 2021 trên địa bàn phường Phúc Đồng có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực.

 Năm 2020 Hội đồng NVQS phường Phúc Đồng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021. Các bước tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Ban CHQS phường, các bộ phận chuyên môn có liên quan và các đồng chí uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng uỷ, UBND phường ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai kế hoạch thực hiện công tác đăng ký, kê khai và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. Các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường đã nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của tổ dân phố; các trường hợp tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo khoản 1, khoản 2 Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác sơ tuyển, khám tuyển, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của các công dân được thực hiện đúng quy định.

Lãnh đạo phường tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021

Theo đó, tổng số nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn phường là 352 công dân, trong đó công dân được tạm hoãn, miễn gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự là 263 công dân; công dân đủ điều kiện đề nghị gọi khám sơ tuyển là 89 công dân. Qua thực hiện các bước khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Hội đồng NVQS phường đã tuyển chọn và tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 06 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, (trong đó 5/6 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ). Đảng uỷ, UBND phường tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; đồng thời tiếp nhận và đăng ký vào ngạch dự bị cho 05 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2021, tư vấn và giới thiệu việc làm cho các quân nhân ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn phường vẫn còn một số hạn chế: Một số gia đình và công dân còn chưa chủ động trong việc cung cấp các giấy xác nhận làm căn cứ xét tạm hoãn; công tác nắm nguồn và nắm bắt tình hình thông tin các nam công dân đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương của một số tổ dân phố còn chưa kịp thời, do vậy vẫn còn có sự biến động khi phát giấy điều động khám sơ tuyển. Công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn phường mắc bệnh tật khúc xạ về mắt nhiều và hiện tượng xăm trổ có xu hướng gia tăng, vv... Trong khi đó, chỉ tiêu, yêu cầu về chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận giao thì ngày càng cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cần tập trung vào một số giải pháp sau.

1. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự cho nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Đây là nội dung có vai trò hết sức quan trọng, bởi công tác tuyển quân ở địa phương đạt được chất lượng cao, khi toàn dân đã nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Ban CHQS phường tham mưu phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; đồng thời, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân phường các bước quy trình cụ thể thực hiện các khâu các bước trong công tác tuyển quân. Phương thức tuyển quân mới đòi hỏi Ban chỉ huy quân sự phường, các đồng chí cán bộ tổ đội trưởng, các tổ dân phố phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình tuyển quân mới đạt hiệu quả.

3. Cần thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, cần có những chế độ, chính sách quan tâm hơn đối với quân nhân và gia đình quân nhân. Thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản về chế độ, chính sách, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân phù hợp với tình hình mới; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thực hiện tốt các biện pháp trên trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số hình ảnh Lễ giao nhận quân năm 2021

Lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm trước khi tân binh nhập ngũ

  

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2021

 

Tân binh lên đường về đơn vị huấn luyện năm 2021