bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường phúc Đồng
Ngày đăng 24/09/2021 | 13:49  | Lượt xem: 154

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính Phủ và phong trào toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng đã triển khai tới các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố tuyên truyền trong nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; chủ trương tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn; thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương,  xây dựng các phương án chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng thường xuyên phối hợp với UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các điểm chốt trực của các lực lượng, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, của hàng buôn bán phục vụ dân sinh được phép mở cửa, các địa điểm công cộng tập trung đông người như vườn hoa, các điểm vui chơi sân nhà văn hoá. Kiên quyết xử lý các trường hợp đi ra ngoài không có lý do chính đáng...Đồng thời phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, nhất là vai trò nòng cốt của các tổ Covid cộng đồng tổ dân phố để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Nhằm góp phần tăng cường nguồn lực. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng cùng các ngành đoàn thể; các cơ quan đơn vị; các doanh nghiệp; các mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng đã  hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính Phủ và phong trào toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động. Trong các đợt vận động quỹ phòng, chống Covid-19 và quỹ ủng hộ mua vacxin Cán bộ và  nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng đã ủng hộ với số tiền trên 600 triệu đồng (Trong đó có 380 triệu  đồng là tiền nộp về MTTQ quận) ngoài ra còn có các nhà hảo tâm trao tặng hàng 1900 suất quà cùng nhiều loại hàng hoá nhu yếu phẩm như gạo; nước; mì tôm; nước mắm; muối...trị giá trên 500 triệu đồng. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp cùng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã trao tặng đến các đối tượng hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ yếu thế trong xã hội và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ngoài ra Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường cùng phối hợp các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân, tham mưu ban chỉ đạo quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Những đóng góp ủng hộ Cán bộ và  nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng; các doanh nghiệp và nhà hảo tâm là nghĩa cử cao đẹp, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực; góp thêm nguồn lực cùng với cấp ủy, chính quyền, và nhân dân phường Phúc Đồng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.