bài viết chuyên sâu

Phúc Đồng tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn
Ngày đăng 25/12/2020 | 16:35  | Lượt xem: 56

Những năm gần đây, UBND phường Phúc Đồng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên (gọi tắt là dự án 42 ha do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư).

Phường Phúc Đồng là một trong những Phường thuộc Quận Long Biên, với diện tích đất tự nhiên của phường 453,41ha, chủ yếu tập trung là đất an ninh quốc phòng và đất khu dân cư. Những năm gần đây, Phường được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều dự án, cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới và đường giao thông. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội của một địa phương. Song muốn thực hiện đầu tư đạt hiệu quả cao, một trong những công tác được xem là quan trọng nhất, cần phải tập trung thực hiện tốt, đó là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Hiện nay, UBND phường Phúc Đồng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên (gọi tắt là dự án 42 ha do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư).

Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác quỹ đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện điều kiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa phương. Tổng diện tích thu hồi đất của phường Phúc Đồng để thực hiện dự án là 26 ha gồm các hạng mục: vườn hoa, trường học, khu nhà ở, đường giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật cấp điện, viễn thông.

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2017. Trải qua nhiều khó khăn từ khi bước vào thực hiện dự án do người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường hỗ trợ. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp giữa chính quyền và các ngành đoàn thể trong công tác vận động thuyết phục các hộ dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng đối với các hộ dân; được cung cấp mọi thông tin về dự án và về công tác GPMB của dự án. Người dân được tham gia cùng tổ công tác GPMB kê khai kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu….Những vướng mắc, khó khăn của nhân dân đều được phường tổng hợp báo cáo gửi UBND quận để giải thích, giải quyết cho nhân dân trên tinh thần hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân.

Ảnh: đồng chí Chủ tịch UBMTTQ quận về làm việc với phường, tổ công tác GPMB
về công tác vận động tuyên truyền thực hiện dự án C14

Ảnh: Đối thoại với các hộ dân về thực hiện dự án
Ảnh: Vận động tuyên truyền hộ dân tại nhà
Ảnh: Ban chấp hành đảng bộ phường làm việc với các hộ dân có đất nằm trong
diện GPMB tại nhà văn hóa tổ dân phố

Đến nay phường Phúc Đồng đã thực hiện giải phóng mặt bằng 90% khối lượng dự án. Trong đó các tổ chức, cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng gồm: 528 hộ dân có đất nông nghiệp, 05 hộ thuê thầu, 11/56 hộ đất ở, 02 tổ chức (Công ty nước sạch số 2 Hà Nội và công ty cổ phần phát triển Hàng Hải)

Được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo GPMB của cấp ủy và chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố kết hợp với việc thực hiện công khai, dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” đã đem lại sự tin tưởng và sự ủng hộ đồng thuận nhất trí cao của người dân trong việc chấp hành chủ trương của Nhà nước góp phần vào những thành công trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho UBND quận để xây dựng các công trình. Trong thời gian tới phường Phúc Đồng sẽ lỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân có đất ở còn lại tại khu vực đường 30m thuộc dự án C14 nhận tiền và bàn giao mặt bằng để đảm báo tiến độ thực hiện dự án đã đề ra.