bài viết chuyên sâu

Kết quả bước đầu thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn phường Phúc Đồng
Ngày đăng 18/03/2021 | 16:39  | Lượt xem: 68

Năm 2021, là năm Quận ủy Long Biên thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Quận uỷ, Đảng uỷ phường đã xây dựng Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 12/01/2021 về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” và phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn phường.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị triển khai chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; triển khai công tác dân vận năm 2021 đến các đồng chí trong Khối Dân vận phường, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố. Triển khai đăng ký Dân vận khéo năm 2021, đã có 18 tập thể, 03 cá nhân đăng ký dân vận khéo với 32 nội dung tập trung vào lĩnh vực giải phóng mặt bằng, công tác TTĐT, TTXD, phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo công tác bầu cử...

Đồng chí Phó Bí thư TTĐU triển khai chủ đề năm và phát động đăng ký Dân vận khéo năm 2021

Đối với công tác giải phóng mặt bằng: phường Phúc Đồng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên (gọi tắt là dự án 42 ha do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư). Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác quỹ đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện điều kiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa phương. Tổng diện tích thu hồi đất của phường Phúc Đồng để thực hiện dự án là 26 ha gồm các hạng mục: vườn hoa, trường học, khu nhà ở, đường giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật cấp điện, viễn thông.

Vận động, tuyên truyền hộ dân tại nhà

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2017. Trải qua nhiều khó khăn từ khi bước vào thực hiện dự án do người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường hỗ trợ. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp giữa chính quyền và các ngành đoàn thể trong công tác vận động thuyết phục các hộ dân chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng đối với các hộ dân; được cung cấp mọi thông tin về dự án và về công tác GPMB của dự án. Người dân được tham gia cùng tổ công tác GPMB kê khai kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu….Những vướng mắc, khó khăn của nhân dân đều được phường tổng hợp báo cáo gửi UBND quận để giải thích, giải quyết cho nhân dân trên tinh thần hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân. Đến nay phường Phúc Đồng đã thực hiện giải phóng mặt bằng 90% khối lượng dự án. Trong đó các tổ chức, cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng gồm: 528 hộ dân có đất nông nghiệp, 05 hộ thuê thầu, 11/56 hộ đất ở, 02 tổ chức (Công ty nước sạch số 2 Hà Nội và công ty cổ phần phát triển Hàng Hải)

Từ những kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, trong quý II, III và IV/2021, phường Phúc Đồng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Chủ động báo cáo, đề xuất với quận phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc với mục tiêu đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Hai là: coi trọng và phát huy hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” trong GPMB theo đúng phương châm “Khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của đoàn thể, nhân dân, cán bộ chủ chốt cơ sở. Chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong gia đình thuộc diện phải GPMB, phải di dời nhằm tạo niềm tin cho quần chúng Nhân dân noi theo.

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác GPMB thực hiện các dự án. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn phường năm 2021.