bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 14/06/2020 | 17:14  | Lượt xem: 105

Đến hết ngày 24/5/2020, 09/09 tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Đồng đã tổ chức thành công công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bầu đủ số lượng 9 tổ trưởng tổ dân phố theo quy định.

Ngay từ giữa tháng 4/2020, Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề số 181-NQ/ĐU ngày 08/4/2020 chỉ đạo UBND, UB MTTQ phường xây dựng và triển khai Kế hoạch liên tịch số 92/KH-UBND-UBMTTQ ngày 09/4/2020 và triển khai đến các tổ dân phố. Chỉ đạo Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố tổ chức hội nghị liên tịch giữa mặt trận và các đoàn thể giới thiệu nhân sự, dự kiến danh sách người ứng cử trưởng phố; báo cáo danh sách với chi ủy chi bộ phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử; họp thống nhất nhân sự tổ bầu cử. Xác định cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố có vai trò quan trọng, để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của quận, phường đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử với 14 thành viên tham gia; 9 tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử có 5-7 thành viên. Thành phần tổ bầu cử gồm có, đồng chí tổ trưởng là trưởng ban công tác mặt trận phố, thư ký và các tổ viên là đại diện các tổ chức đoàn thể và đại diện các hộ dân trong tổ.

Ảnh: UBND phối hợp với UBMTTQ  phường tổ chức họp triển khai công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nhân sự Tổ trưởng dân phố là người được giới thiệu ứng cử phải có sức khỏe, có lòng nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động nhân dân, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước và quy ước tổ dân phố. Đến ngày 10/5/2020 các tổ dân phố đã họp và giới thiệu đầy đủ nhân sự ứng cử 9/9 Tổ trưởng dân phố. Trong đó có 7/9 người được giới thiệu ứng cử là đảng viên. Những cá nhân được lựa chọn đều là những đảng viên, quần chúng nhân dân có phẩm chất, năng lực, uy tín trong cộng đồng dân cư và trong chi bộ. Công tác tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện sau đại hội chi bộ,100% chi bộ có nghị quyết giới thiệu nhân sự ứng cử bầu tổ trưởng tổ dân phố nên việc chuẩn bị nhân sự kỹ càng, chất lượng tốt. Cùng đó, theo chỉ đạo của cấp trên, nhiệm kỳ này chỉ tiến hành bầu tổ trưởng của tổ dân phố; cấp phó sẽ được tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn và được cấp ủy nhất trí, ban công tác mặt trận thông qua.

Căn cứ đề nghị của tổ dân phố, UBND phường ban hành quyết định thành lập tổ bầu cử của các tổ dân phố, quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử và quyết định thành phần cử tri và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

Để cuộc bầu tổ trưởng dân phố đạt kết quả cao nhất, phường Phúc Đồng tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: biên bản bầu cử, phiếu bầu, maket, các phần việc như trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu… cơ bản hoàn tất. Danh sách cử tri và trích ngang người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu. Kết quả, từ ngày 10/4 đến 24/5/2020, 100% tổ dân phố của phường đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022, cử tri tham gia bầu cử tại các tổ đạt từ trên 60% đến 100%. Các tổ dân phố đã bầu được 9/9 tổ trưởng dân phố, trong đó bầu mới 4 đồng chí có lý do về điều kiện hoàn cảnh gia đình và sức khỏe; 5 đồng chí tái giữ chức tổ trưởng dân phố; tỷ lệ đồng thuận đạt 100%. Điều đó cho thấy, các đồng chí tổ trưởng dân phố đã thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

Ảnh: Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 tại tổ dân phố số 1

Đặc biệt, phường đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự khu vực bầu cử; tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử với nhiều hình thức, giúp nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

Ngay trong tuần cuối tháng 5/2020, căn cứ đề nghị của các tổ dân phố, UBND phường ban hành quyết định công nhận người trúng cử chức danh tổ trưởng dân phố.

Có được kết quả thành công trên là sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự phối hợp nhịp nhàng của UBND và UBMTTQ phường, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ, sự phối hợp tốt giữa ban công tác mặt trận, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể; Công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo đạt các yêu cầu và tiến độ đề ra, phát huy tính dân chủ và đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, cán bộ, công chức phường phụ trách các tổ dân phố đã tích cực tham gia công tác nắm bắt tình hình tổ chức bầu cử tại các tổ được phân công và báo cáo thường xuyên, kịp thời về lãnh đạo phường để có hướng chỉ đạo xử lý.

Cuộc bầu cử Tổ trưởng  tổ dân phố theo nhiệm kỳ quy định là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để chọn ra những người có trách nhiệm, đủ năng lực, uy tín cao, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của tổ dân phố giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại tổ dân phố, hoàn  thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.