bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 08/10/2020 | 11:09  | Lượt xem: 118

Phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, khắc phục những khó khăn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội cựu TNXP phường lần thứ III đạt nhiều kết quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên luôn được Hội coi trọng. Hội Cựu TNXP phường đã chủ động phối hợp với UBND, MTTQ, các hội đoàn thể như hội CCB, hội người cao tuổi, hội phụ nữ để tổ chức cho các hội viên tham gia các buổi tập huấn, nghe thời sự, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chăm sóc sức khỏe cho hội viên... Ban chấp hành hội đã cung cấp các bản tin của Thành hội cho các chi hội để hội viên nghiên cứu các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong thông qua các hoạt động cung cấp tư liệu lịch sử về lực lượng thanh niên xung phong và các sự kiện lịch sử của đất nước trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng năm, Hội đã tổ chức cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, hội viên do thành hội và quận hội tổ chức, chủ động nghiên cứu các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương để động viên cán bộ, hội viên tích cực thực hiện đạt kết quả.Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và của Đảng ủy phường, Hội đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, trong đó chú trọng việc gương mẫu đi đầu của các đảng viên, các hội viên cao tuổi.

Xác định việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước cho hội viên là nhiệm trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn hội viên hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với quận Hội, phòng LĐ-TB&XH quận, bộ phận chính sách phường giải chế độ chính sách cho lực lượng thanh niên xung phong. Đến nay, 100% hội viên đều đã được giải quyết các chế độ chính sách theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 40/2011/QĐ-TTg.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập trung hướng dẫn các chi hội trong việc vận động đóng góp và sử dụng quỹ “nghĩa tình đồng đội”. Với mục đích tạo nguồn kinh phí để chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, kịp thời động viên, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, quỹ “nghĩa tình đồng đội” đã được toàn bộ các hội viên hưởng ứng, đóng góp với số tiền đóng góp ngày càng cao. Hội đã chủ động nắm bắt tình hình đời sống của từng hội viên, từ đó có những biện pháp động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Với đặc thù hội viên phần lớn đã cao tuổi, hội tăng cường công tác thăm hỏi, động viên kịp thời khi hội viên đau ốm hoặc qua đời. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Hội người cao tuổi để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với hội viên cao tuổi, động viên hội viên cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hội đã chủ động triển khai tới hội viên Cựu TNXP tích cực hưởng các phong trào thi đua do Quận hội và Đảng, chính quyền phường phát động. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được BCH quận Hội tặng giấy khen năm 2016, 2017, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, không có con em hội viên vi phạm pháp luật.

Công tác nữ Cựu thanh niên xung phong luôn được Hội quan tâm thực hiện, với 23 hội viên nữ, trong nhiệm kỳ qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động nữ công như phối hợp với các ngành có liên quan thăm khám sức khỏe, thăm và tặng quà nữ hội viên nhân dịp các ngày lễ, tết, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào trợ giúp nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương khác. Trong 5 năm, Ban nữ công của Hội đã quan tâm đến hội viên nữ Hội cựu TNXP trong phường; ủng hộ vào quỹ của Ban nữ công Quận hội.

Hội cựu TNXP phường Phúc Đồng tuy có ít hội viên, đa phần hội viên là người cao tuổi già yếu nhưng đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thành phố, quận, phường phát động.. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động của tổ dân phố, của phường, thực hiện gương mẫu trong mọi hoạt động, giáo dục con cháu nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, hội viên cựu thanh niên xung phong của phường bằng kinh nghiệm, vốn sống của mình cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện đóng góp vào sự phát triển chung của phường.

Trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng sẽ tiếp tục tập hợp đoàn kết các thế hệ TNXP, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội thi đua thực hiện thắng lợi của nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở phường Phúc Đồng. Tham gia giáo dục tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử.