bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng với công tác trợ giúp các hộ cận nghèo, người khó khăn năm 2022
Ngày đăng 03/01/2023 | 09:03  | Lượt xem: 134

Xoá đói giảm nghèo luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo, như: các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoan 2012-2015, tiếp theo là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng chính sách phát triển toàn diện kinh tế-xã hội nông thôn, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế cho từng vùng, miền, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ưu tiên các nguồn vốn tín dụng cho công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có những cơ hội để vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, hiện nay chúng ta vừa thực hiện xong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025.

Với phong trào thi đua “Cả nước thi đua vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền phường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, trợ giúp người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, hàng năm, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời có kế hoạch trợ giúp người nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo; phân công cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường theo dõi, trợ giúp tới từng tổ dân phố có hộ cận nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; hoàn thiện phương án trợ giúp người cận nghèo theo từng đặc điểm của từng hộ cận nghèo.

Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường họp thống nhất xây dựng phương án trợ giúp các hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường

Từ năm 2020 đến nay trên  địa bàn phường Phúc Đồng không còn hộ nghèo. Số hộ cận nghèo giảm mạnh trong  từng năm. Đầu năm 2022, trên địa bàn phường chỉ còn 20 hộ cận nghèo, với 57 nhân khẩu và đến cuối năm 2022, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường tiếp tục hỗ trợ cho 03 hộ cận nghèo thoát cận nghèo bền vững, đạt 150% so với kế hoạch quận giao. Để đạt được kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo đã tiến hành họp và xây dựng phương án trợ giúp các hộ cận nghèo, phân công các ngành, đoàn thể, tổ dân phố phối hợp theo dõi hỗ trợ  từng hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường. Cụ thể, trong năm Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã thống nhất hỗ trợ cho 24 lao động là thành viên hộ cận nghèo mua thẻ BHXH tự nguyện với số tiền 9,9 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất khó khăn cho 03 hộ cận nghèo, với số tiền trên 6 triệu đồng; hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh con hộ cận nghèo với số tiền là 7,5 triệu đồng; hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho 14 học sinh con hộ nghèo thoát nghèo với số tiền hơn 22 triệu đồng theo nghị quyết 17/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội; giới thiệu việc làm cho 03 lao động thuộc hộ cận nghèo có việc làm thu nhập ổn định; phối hợp với UBMTTQ quận hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3 hộ cận nghèo, với số tiền 36 triệu đồng; đặc biệt, trong dịp lễ, tết, Ban chỉ đạo quỹ người nghèo phường đã họp thống nhất tặng mỗi hộ cận nghèo 1 triệu đồng; các hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mỗi hộ 6 trăm nghìn đồng, các người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, với số tiền trên 65 triệu đồng (trích từ quỹ Vì người nghèo của phường). Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp có những phần quà tặng cho các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, với số tiền trên 30 triệu đồng.

Cuối năm 2022, trên địa bàn phường còn 17 hộ cận nghèo, với 50 nhân khẩu. Để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ cận nghèo nói riêng và các hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, các đối tượng bảo trợ khác nói chung. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường tiếp tục rà soát, phân tích đặc điểm từng hộ cận nghèo đánh giá nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn đến nghèo để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có những biện pháp, phương án thích hợp hỗ trợ cho các gia đình cận nghèo trên địa bàn phường. Trước hết là tập trung thực hiện tốt chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh cho người lao động trong các cận nghèo; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, hướng nghiệp học nghề cho các học sinh và tìm kiếm việc làm cho người lao động thuộc hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, tạo điều kiện cho các hộ cận nghèo có việc làm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững./.

Đ/c Lê Thanh Uyên-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường tặng quà cho các hộ cận nghèo
Cán bộ y tế-Trạm y tế phường khám sức khoẻ định kỳ cho người cận nghèo