Các trường học

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC ĐỒNG

 | Lượt xem: 2649
.

TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

 | Lượt xem: 1512
.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG

 | Lượt xem: 3166
1. Bộ máy tổ chức của trường Tiểu học Phúc Đồng Ban Giám hiệu gồm 02 đồng chí (01 Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 43 đồng chí (Biên chế:...

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC ĐỒNG

 | Lượt xem: 3030
1.Bộ máy tổ chức của trường THCS Phúc Đồng Ban giám hiệu gồm 02 đồng chí (01 hiệu trưởng; 01 phó hiệu trưởng) Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 36 đồng chí. Hệ...