công an phường

Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí.

+ Đ/c Thiếu tá: Lê Vĩnh Hà – Trưởng Công an phường

+ Đ/c Trung tá: Nguyễn Xuân Hoàng – Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Nguyễn Đức Tĩnh – Phó trưởng CAP

+ Đ/c Đại úy Hoàng Vinh Hoa – Phó trưởng CAP

Với chức năng, nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý giáo dục tội phạm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Cán bộ, chiến sỹ công an phường làm nòng cốt giúp chính quyền quản lý trật tự đô thị và trật tự xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường theo dõi và phụ trách tổ bảo vệ dân phố quản lý đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Chính vì vậy, Công an phường tư khi thành lập đến nay đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền danh hiệu đơn vị tiên tiến.