công tác đảng

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 10:49  | Lượt xem: 348
Thực hiện Quyết định số 608-QĐ/QU, ngày 09/02/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với các đoàn thể phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 05:48  | Lượt xem: 266
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 25/01/2018 và ngày 31/01/2018, Ban thường vụ Đảng uỷ phường làm việc với Ban chấp hành, chi hội trưởng hội...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 01/2018

Ngày đăng 24/01/2018 | 04:42  | Lượt xem: 347
Chiều ngày 24/01/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 01 năm 2018.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn số 14-HD/QU, ngày 10/01/2018 của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 24/01/2018 | 02:10  | Lượt xem: 376
Sáng ngày 24/01/2018, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Ngày đăng 18/01/2018 | 02:40  | Lượt xem: 429
Sáng ngày 18/01/2018 tại Nhà văn hóa phường,  Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); Trao Huy...

Lễ chào cờ tập thể tháng 01/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 08/01/2018 | 01:44  | Lượt xem: 280
Sáng ngày 08/01/2018, tại hội trường Nhà văn hóa phường, toàn thể đảng viên chi bộ Cơ quan và đoàn viên Công đoàn phường Phúc Đồng đã tổ chức nghi lễ chào cờ tập thể đầu tháng 01/2018.

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Ngày đăng 06/01/2018 | 10:54  | Lượt xem: 285
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/QU, ngày 27/11/2017 của Quận ủy Long Biên, ngày 06/01/2018, tại nhà văn hóa phường, Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 1 năm 2018.

Ngày đăng 06/01/2018 | 08:10  | Lượt xem: 341
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 05/01/2018, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ...

Đảng ủy phường Phúc Đồng sơ kết thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”

Ngày đăng 12/12/2017 | 04:53  | Lượt xem: 241
Chiều ngày 12/12/2017, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường năm 2017

Ngày đăng 05/12/2017 | 07:58  | Lượt xem: 122
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/QU, ngày 20/11/2017 của Quận ủy Long Biên về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Ngày 04/12/2017,...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường năm 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 05:30  | Lượt xem: 789
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/QU, ngày 20/11/2017 của Quận ủy Long Biên về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Ngày 04/12/2017,...

Lễ chào cờ tập thể tháng 12/2017 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 04/12/2017 | 08:46  | Lượt xem: 289
Sáng ngày 04/12/2017, tại hội trường Nhà văn hóa phường, toàn thể đoàn viên Công đoàn và đảng viên chi bộ Cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức nghi lễ chào cờ tập thể tháng 12/2017

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Ngày đăng 30/11/2017 | 01:48  | Lượt xem: 463
Thực hiện 04-HD/BTC, của Ban tổ chức Quận ủy ngày 21/11/2017 về Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đảng, đoàn thể quận và cơ sở năm 2017; Ngày 30/11/2017, tại...

Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017.

Ngày đăng 30/11/2017 | 09:19  | Lượt xem: 433
Thực hiện kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 22/11/2017 của Đảng uỷ phường Phúc Đồng về việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại đảng viên năm 2017. Ngày 29/11/2017 tại phòng họp Uỷ ban...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 11/2017

Ngày đăng 24/11/2017 | 04:47  | Lượt xem: 669
Chiều ngày 24/11/2017, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 11 năm 2017.

Đảng ủy phường Phúc Đồng triển khai kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Ngày đăng 22/11/2017 | 04:08  | Lượt xem: 679
Chiều ngày 22/11/2017, tại phòng họp 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng các ngành đoàn thể để đánh giá kết quả thực...

Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

Ngày đăng 07/11/2017 | 10:06  | Lượt xem: 255
Sáng 5/11/2017, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100...

Lễ chào cờ tập thể tháng 11/2017 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 06/11/2017 | 08:39  | Lượt xem: 216
Sáng ngày 06/11/2017, tại hội trường Nhà văn hóa phường, toàn thể đoàn viên Công đoàn và đảng viên chi bộ Cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức nghi lễ chào cờ tập thể tháng 11/2017

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 01/11/2017 | 05:29  | Lượt xem: 456
Chiều ngày 01/11/2017, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các ngành đoàn thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017

Ngày đăng 31/10/2017 | 11:16  | Lượt xem: 349
Sáng ngày 31/10/2017, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2017 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường.