công tác đảng

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018

Ngày đăng 26/04/2018 | 03:11  | Lượt xem: 411
Sáng ngày 26/4/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các ngành đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị lần thứ 38 Ban chấp hành Đảng bộ phường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018

Ngày đăng 24/04/2018 | 04:39  | Lượt xem: 246
Chiều ngày 24/3/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị lần thứ 38 Ban chấp hành Đảng bộ phường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 4/2018

Ngày đăng 24/04/2018 | 12:55  | Lượt xem: 257
Thực hiện Quyết định số 608-QĐ/QU, ngày 09/02/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

UBKT Đảng ủy kiểm tra 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường về việc sử dụng, ghi chép sổ thu, nộp đảng phí và các nguồn thu khác của chi bộ năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 04:10  | Lượt xem: 1077
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, trong hai ngày 16,17/4/2018, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường về việc sử dụng, ghi...

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 12/04/2018 | 02:16  | Lượt xem: 583
Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/QU, ngày 28/02/2018 của Quận ủy Long Biên về việc tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ III Đảng bộ quận Long Biên và các cấp ủy trực thuộc, ngày...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 4 năm 2018.

Ngày đăng 05/04/2018 | 05:30  | Lượt xem: 507
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/4/2018, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề "Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái" và Học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Ngày đăng 31/03/2018 | 11:55  | Lượt xem: 253
Sáng ngày 31/3/2018, tại Nhà văn hoá phường, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện chuyên đề “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 04:34  | Lượt xem: 217
Thực hiện kế hoạch công tác Dân vận năm 2018, ngày 29/3/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng bộ phường tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 11:47  | Lượt xem: 308
Chiều ngày 28/3/2018, tại phòng họp tầng 2, Ban thường vụ Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I và thảo luận các nhiệm vụ trong tâm quý II/2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 11:41  | Lượt xem: 244
Sáng ngày 28/3/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ phường quý I/2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2018

Ngày đăng 23/03/2018 | 11:32  | Lượt xem: 234
Thực hiện Quyết định số 608-QĐ/QU, ngày 09/02/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 8, 9, 10 về thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2018

Ngày đăng 07/03/2018 | 07:32  | Lượt xem: 460
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, ngày 06/3/2018, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 8, 9, 10 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2018

Ngày đăng 06/03/2018 | 08:26  | Lượt xem: 430
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/3/2018, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Đảng ủy phường Phúc Đồng triển khai kế hoạch "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và Kế hoạch thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp" năm 2018

Ngày đăng 27/02/2018 | 05:26  | Lượt xem: 295
Chiều ngày 27/02/2018, tại phòng họp tầng 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và Kế...

Hội nghị lần thứ 36 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 27/02/2018 | 03:52  | Lượt xem: 496
Sáng ngày 27/02/2018, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 02,...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 10:49  | Lượt xem: 353
Thực hiện Quyết định số 608-QĐ/QU, ngày 09/02/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với các đoàn thể phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 05:48  | Lượt xem: 272
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 25/01/2018 và ngày 31/01/2018, Ban thường vụ Đảng uỷ phường làm việc với Ban chấp hành, chi hội trưởng hội...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 01/2018

Ngày đăng 24/01/2018 | 04:42  | Lượt xem: 352
Chiều ngày 24/01/2018, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 01 năm 2018.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn số 14-HD/QU, ngày 10/01/2018 của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 24/01/2018 | 02:10  | Lượt xem: 387
Sáng ngày 24/01/2018, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Ngày đăng 18/01/2018 | 02:40  | Lượt xem: 437
Sáng ngày 18/01/2018 tại Nhà văn hóa phường,  Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); Trao Huy...