công tác đảng

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị nói chuyện thời sự quý IV/2017

Ngày đăng 28/10/2017 | 11:24  | Lượt xem: 354
Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, sáng ngày 28/10/2017, Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị nói chuyện thời sự quý IV/2017 về tình hình...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 10/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 04:29  | Lượt xem: 328
Chiều ngày 23/10/2017, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 10 năm 2017.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Đồng kiểm tra chi bộ 1, 2, 8

Ngày đăng 19/10/2017 | 10:39  | Lượt xem: 289
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban thường vụ Đảng ủy phường, ngày 19/10/2017, Ban thường vụ Đảng ủy phường kiểm tra đối với chi bộ 1, 2, 8 về việc thực hiện chương trình số...

Phúc Đồng: Giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 18/10/2017 | 05:20  | Lượt xem: 253
Chiều ngày 18/10/2017, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phường Phúc Đồng

Ngày đăng 11/10/2017 | 05:12  | Lượt xem: 285
Chiều ngày 11/10/2017, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường.

Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày đăng 06/10/2017 | 09:28  | Lượt xem: 261
Chiều ngày 05 tháng 10 năm 2017, Tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng. Chi bộ cơ quan phường tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 04/10/2017 | 06:00  | Lượt xem: 216
Chiều ngày 04/10/2017, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Lễ chào cờ tập thể tháng 10/2017 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:27  | Lượt xem: 278
Đúng 7h45 phút sáng thứ hai, ngày 02/10/2017, tại nhà văn hóa phường, toàn thể đoàn viên Công đoàn và đảng viên chi bộ Cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức nghi lễ chào cờ tập thể tháng 10/2017

Phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Ngày đăng 28/09/2017 | 11:32  | Lượt xem: 305
Thực hiện Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 25/09/2017 | 04:32  | Lượt xem: 242
Chiều ngày 25/9/2017, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 9/2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 10:53  | Lượt xem: 220
Sáng ngày 22/9/2017, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 9 năm 2017.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 20/09/2017 | 05:56  | Lượt xem: 192
Chiều ngày 20/9/2017, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn phường.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 19/09/2017 | 04:13  | Lượt xem: 274
Chiều ngày 19/9/2017, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận 9 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

16/16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 18/09/2017 | 10:58  | Lượt xem: 269
Thực hiện Công văn số 461-CV/QU, ngày 29/5/2017 của Quận ủy Long Biên, Kế hoạch số 74-KH/ĐU, ngày 21/6/2017 của Đảng ủy phường về việc “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020”.

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường

Ngày đăng 13/09/2017 | 03:35  | Lượt xem: 221
Chiều ngày 13/9/2017, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Quận ủy giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 11/09/2017 | 11:38  | Lượt xem: 187
Sáng ngày 11/9/2017, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Long Biên tổ chức Giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc...

Lễ chào cờ tập thể tháng 9/2017 UBND phường Phúc Đồng

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:33  | Lượt xem: 194
Sáng ngày 11/9/2017, tại hội trường Nhà văn hóa phường, Đảng uỷ -HĐND - UBND phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tháng 9 năm 2017

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 9 năm 2017.

Ngày đăng 05/09/2017 | 05:34  | Lượt xem: 288
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/9/2017, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí Chỉ huy Công an phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/09/2017 | 10:31  | Lượt xem: 306
Thực hiện Công văn số 515-CV/QU, ngày 10/8/2017 của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với chỉ huy công an phường và Văn bản số...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2017.

Ngày đăng 29/08/2017 | 02:48  | Lượt xem: 245
Ngày 29/8/2017, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017; Triển khai Kế...