công tác đảng

Sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố số 1 tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 10:25  | Lượt xem: 171
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng,`tối ngày mùng 5/5/2020, tại nhà văn hoá tổ dân phố số 1, chi bộ tổ dân phố số 1 tổ chức sinh hoạt Chi...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, các đoàn thể phường tháng 4/2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:27  | Lượt xem: 128
Chiều ngày 29/4/2020, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Đảng uỷ phường tổ chức giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư chi bộ và trưởng các đoàn thể phường để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ...

Tổ chỉ đạo đại hội của Quận ủy làm việc với Đảng ủy phường Phúc Đồng về công tác chuẩn bị Đại hội

Ngày đăng 28/04/2020 | 06:40  | Lượt xem: 131
Chiều ngày 28/4/2020, tại phòng họp 2 trụ sở phường Phúc Đồng, Tổ chỉ đạo đại hội của Quận ủy Long Biên đã làm việc với Đảng ủy phường Phúc Đồng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ quý I/2020

Ngày đăng 31/03/2020 | 04:34  | Lượt xem: 212
Trong buổi sáng và chiều ngày 31/3/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Đảng uỷ phường tổ chức giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường và Bí thư chi bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý...

Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 3 về xây dựng Quy chế làm việc sau Đại hội

Ngày đăng 30/03/2020 | 05:58  | Lượt xem: 228
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 30/3/2020, Đảng ủy phường kiểm tra việc xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2022, việc...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2020

Ngày đăng 24/03/2020 | 05:07  | Lượt xem: 145
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày đăng 23/03/2020 | 08:06  | Lượt xem: 140
Thực hiện kế hoạch số 198-KH/QU, ngày 23/7/2019 của Quận uỷ Long Biên; kế hoạch số 144-KH/ĐU, ngày 31/7/2019 của Đảng ủy phường về việc “Tổ chức Đại hội chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường...

Quận uỷ kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng bộ Phúc Đồng.

Ngày đăng 19/03/2020 | 02:11  | Lượt xem: 118
Sáng ngày 19/3/2020, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Quận uỷ Long Biên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự trước Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 16/03/2020 | 06:03  | Lượt xem: 179
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/QU ngày 18/02/2020 của Quận uỷ Long Biên về một số nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 16/3/2020, tại phòng họp 2 trụ sở phường,...

Ban chấp hành phường Phúc Đồng họp thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 11/03/2020 | 11:06  | Lượt xem: 91
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; hướng dẫn số 21-HD/QU ngày 09/12/2019 của “ Một...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị công bố Phương án sắp xếp chi bộ; lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự dự kiến tham gia chi uỷ

Ngày đăng 09/03/2020 | 07:50  | Lượt xem: 120
Thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận uỷ về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”; Căn cứ Quyết định...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:55  | Lượt xem: 184
Thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ngày 28/02/2020, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đi kiểm tra công tác trật tự xây dựng, trật tự đô...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng

Ngày đăng 26/02/2020 | 02:59  | Lượt xem: 113
Sáng ngày 26/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chấp hành Đảng bộ phường tổ chức giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2020

Ngày đăng 24/02/2020 | 03:45  | Lượt xem: 86
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:18  | Lượt xem: 123
Chiều ngày 07/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình...

Phường Phúc Đồng họp triển khai các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh Corona

Ngày đăng 04/02/2020 | 09:12  | Lượt xem: 100
Chiều ngày 03/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức họp triển khai các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh Corona; kế hoạch tổ chức Hội nghị đại...

Ban thường vụ Đảng uỷ làm việc với 14 chi bộ về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng 20/01/2020 | 03:00  | Lượt xem: 146
Trong 03 ngày 16, 17, 20/01/2020, Ban thường vụ Đảng uỷ đã làm việc với 14 chi bộ trực thuộc về công tác nhân sự đại hội và duyệt báo cáo, chương trình đại hội.

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngày đăng 14/01/2020 | 11:17  | Lượt xem: 249
Sáng ngày 14/01/2020, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Trao Huy...

Phường Phúc Đồng họp mở rộng quán triệt kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU; Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội chi bộ điểm

Ngày đăng 07/01/2020 | 10:55  | Lượt xem: 111
Sáng ngày 07/01/2020, tại phòng họp 2, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề số 211-KH/QU, ngày 25/12/2019 của Quận uỷ Long Biên về Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ...

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 02:18  | Lượt xem: 229
Sáng ngày 06/01/2020, tại phòng họp số 2 trụ sở phường, Ban thường vụ Quận ủy Long Biên đã tổ chức buổi làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.