công tác đảng

Hội nghị giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 27/09/2019 | 03:56  | Lượt xem: 146
Sáng ngày 27/9/2019, tại phòng họp tầng 2, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 9/2019

Ngày đăng 24/09/2019 | 10:42  | Lượt xem: 56
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng họp kiện toàn, phân công nhiệm vụ các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ phường

Ngày đăng 18/09/2019 | 03:53  | Lượt xem: 247
Chiều ngày 18/9/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Đảng uỷ phường họp kiện toàn và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự Đại hội và Tiểu ban tuyên truyền Đại hội...

Quận uỷ Long Biên công bố Quyết định về công tác cán bộ tại phường Phúc Đồng

Ngày đăng 11/09/2019 | 08:30  | Lượt xem: 124
Chiều ngày 10/9/2019, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Quận uỷ Long Biên chủ trì lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ tại phường Phúc Đồng.

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 9 năm 2019

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:06  | Lượt xem: 56
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 05/9/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 11:28  | Lượt xem: 626
Thực hiện Quyết định số 2200- QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 8/2019

Ngày đăng 28/08/2019 | 05:28  | Lượt xem: 143
Chiều ngày 28/8/2019, tại nhà văn hoá phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các đoàn thể chính trị xã...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019

Ngày đăng 28/08/2019 | 03:39  | Lượt xem: 210
Ngày 28/8/2019, tại nhà văn hoá phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng đợt 02/9/2019 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nói chuyện thời sự quý III/2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 181
Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/QU, ngày 09/7/2019 của Quận uỷ, sáng ngày 27/8/2019, tại nhà văn hoá phường, Đảng uỷ phường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ...

UBKT Đảng uỷ giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:19  | Lượt xem: 125
Ngày 16/8/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, UBKT Đảng uỷ giám sát đối với chi bộ Tổ dân phố số 2, 3, 6, 9, 10 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên...

Thường trực Đảng uỷ- HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng kiểm tra công tác quản lý nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn phường

Ngày đăng 06/08/2019 | 09:58  | Lượt xem: 137
Ngày 09/7/2019, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà văn hoá tổ dân phố và sử dụng đất công trên địa bàn phường.

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 8 năm 2019.

Ngày đăng 05/08/2019 | 05:41  | Lượt xem: 81
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/8/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 7/2019

Ngày đăng 30/07/2019 | 11:24  | Lượt xem: 145
Sáng ngày 30/7/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng các đoàn thể chính...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 7/2019

Ngày đăng 24/07/2019 | 10:04  | Lượt xem: 78
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Đảng ủy phường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2019 đối với 5 chi bộ

Ngày đăng 16/07/2019 | 05:25  | Lượt xem: 131
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 16/7/2019, Đảng ủy phường Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐU...

Thường trực Đảng uỷ- HĐND- UB MTTQ phường Phúc Đồng kiểm tra công tác quản lý nhà văn hoá tổ dân phố và sử dụng đất công trên địa bàn phường

Ngày đăng 10/07/2019 | 04:58  | Lượt xem: 102
Sáng ngày 09/7/2019, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBMTTQ phường đi kiểm tra công tác quản lý sử dụng các nhà văn hoá và sử dung đất công trên địa bàn phường

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 7 năm 2019

Ngày đăng 05/07/2019 | 05:34  | Lượt xem: 109
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/7/2019, tại phòng họp tầng 2- Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 05:03  | Lượt xem: 110
Chiều ngày 27/6/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng...

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện QCDC phường Phúc Đồng và phường Việt Hưng

Ngày đăng 25/06/2019 | 05:27  | Lượt xem: 293
Chiều ngày 25/6/2019, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện QCDC tại phường Phúc Đồng, phường Việt Hưng -...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 6/2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 05:07  | Lượt xem: 123
Ngày 24/6/2019, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 6/2019, triển khai một số...