công tác đảng

Thường trực Đảng uỷ- HĐND- UB MTTQ phường Phúc Đồng kiểm tra công tác quản lý nhà văn hoá tổ dân phố và sử dụng đất công trên địa bàn phường

Ngày đăng 10/07/2019 | 04:58  | Lượt xem: 97
Sáng ngày 09/7/2019, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBMTTQ phường đi kiểm tra công tác quản lý sử dụng các nhà văn hoá và sử dung đất công trên địa bàn phường

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 7 năm 2019

Ngày đăng 05/07/2019 | 05:34  | Lượt xem: 105
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/7/2019, tại phòng họp tầng 2- Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 05:03  | Lượt xem: 101
Chiều ngày 27/6/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng...

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện QCDC phường Phúc Đồng và phường Việt Hưng

Ngày đăng 25/06/2019 | 05:27  | Lượt xem: 278
Chiều ngày 25/6/2019, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện QCDC tại phường Phúc Đồng, phường Việt Hưng -...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 6/2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 05:07  | Lượt xem: 116
Ngày 24/6/2019, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường tháng 6/2019, triển khai một số...

Đảng ủy phường giám sát chi bộ 2, 3 về thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới

Ngày đăng 13/06/2019 | 05:20  | Lượt xem: 179
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 13/6/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với chi bộ 2, 3 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 04:57  | Lượt xem: 148
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/6/2019, tại phòng họp tầng 2, Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 5/2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 04:42  | Lượt xem: 110
Chiều ngày 29/5/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 5/2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 10:33  | Lượt xem: 106
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận

Ngày đăng 20/05/2019 | 03:55  | Lượt xem: 111
Ngày 20/5/2019, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Đảng ủy phường giám sát Cấp uỷ chi bộ Cơ quan và đồng chí cấp uỷ viên phụ trách lĩnhvực bộ phận một cửa

Ngày đăng 16/05/2019 | 10:59  | Lượt xem: 129
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 16/5/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với Cấp uỷ chi bộ Cơ quan và đồng chí cấp uỷ viên phụ trách...

Phường Phúc Đồng họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ

Ngày đăng 14/05/2019 | 10:54  | Lượt xem: 148
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ phường Phúc Đồng năm 2019. Ngày 14/5/2019, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:40  | Lượt xem: 243
Sáng ngày 14/5/2019, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 02:32  | Lượt xem: 153
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 7/5/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Họp Ban chỉ đạo ISO khối Đảng, đoàn thể quý II/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 02:29  | Lượt xem: 151
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về Kế hoạch duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Đảng...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 4/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 03:18  | Lượt xem: 161
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 4/2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 04:25  | Lượt xem: 141
Chiều ngày 23/4/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 4/2019, triển...

Hội nghị lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 23/04/2019 | 11:05  | Lượt xem: 160
Sáng ngày 23/3/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ phường để kiểm điểm...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế

Ngày đăng 18/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 264
Chiều ngày 18/4/2019, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế cho cán bộ đảng viên và hội viên CCB toàn phường.

UBKT Đảng ủy kiểm tra 4 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường về việc thu, nộp đảng phí của chi bộ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:22  | Lượt xem: 331
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, ngày 11/4/2018, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 7, chi bộ trường mầm non Phúc Đồng, chi bộ trường Tiểu học,...