công tác đảng

Đảng ủy phường giám sát chi bộ 2, 3 về thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới

Ngày đăng 13/06/2019 | 05:20  | Lượt xem: 185
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 13/6/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với chi bộ 2, 3 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 04:57  | Lượt xem: 157
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/6/2019, tại phòng họp tầng 2, Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã...

Hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 5/2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 04:42  | Lượt xem: 116
Chiều ngày 29/5/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng...

Đảng uỷ Phúc Đồng đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể tháng 5/2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 10:33  | Lượt xem: 111
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận

Ngày đăng 20/05/2019 | 03:55  | Lượt xem: 118
Ngày 20/5/2019, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Đảng ủy phường giám sát Cấp uỷ chi bộ Cơ quan và đồng chí cấp uỷ viên phụ trách lĩnhvực bộ phận một cửa

Ngày đăng 16/05/2019 | 10:59  | Lượt xem: 136
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 16/5/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với Cấp uỷ chi bộ Cơ quan và đồng chí cấp uỷ viên phụ trách...

Phường Phúc Đồng họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ

Ngày đăng 14/05/2019 | 10:54  | Lượt xem: 154
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ phường Phúc Đồng năm 2019. Ngày 14/5/2019, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:40  | Lượt xem: 261
Sáng ngày 14/5/2019, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 02:32  | Lượt xem: 162
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 7/5/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Họp Ban chỉ đạo ISO khối Đảng, đoàn thể quý II/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 02:29  | Lượt xem: 160
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về Kế hoạch duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Đảng...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 4/2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 03:18  | Lượt xem: 183
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 4/2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 04:25  | Lượt xem: 146
Chiều ngày 23/4/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 4/2019, triển...

Hội nghị lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 23/04/2019 | 11:05  | Lượt xem: 168
Sáng ngày 23/3/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 48 Ban chấp hành Đảng bộ phường để kiểm điểm...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế

Ngày đăng 18/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 275
Chiều ngày 18/4/2019, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế cho cán bộ đảng viên và hội viên CCB toàn phường.

UBKT Đảng ủy kiểm tra 4 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường về việc thu, nộp đảng phí của chi bộ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 11/04/2019 | 10:22  | Lượt xem: 595
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, ngày 11/4/2018, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 7, chi bộ trường mầm non Phúc Đồng, chi bộ trường Tiểu học,...

Đảng ủy phường giám sát 5 chi bộ trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:11  | Lượt xem: 281
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 09/4/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với chi bộ 8, chi bộ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Mầm non...

Sinh hoạt chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 4 năm 2019.

Ngày đăng 05/04/2019 | 05:18  | Lượt xem: 150
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 05/4/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội quý I/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:59  | Lượt xem: 189
Chiều ngày 28/3/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Tổ trưởng tổ dân phố + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội...

Hội nghị lần thứ 47 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 28/03/2019 | 02:12  | Lượt xem: 141
Sáng ngày 28/3/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 47 Ban chấp hành Đảng bộ phường để kiểm điểm...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 02:12  | Lượt xem: 144
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...