công tác đảng

Đảng ủy phường giám sát 5 chi bộ trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày đăng 10/04/2019 | 08:11  | Lượt xem: 247
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 09/4/2019, Đảng ủy phường giám sát đối với chi bộ 8, chi bộ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Mầm non...

Sinh hoạt chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 4 năm 2019.

Ngày đăng 05/04/2019 | 05:18  | Lượt xem: 142
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 05/4/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội quý I/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:59  | Lượt xem: 166
Chiều ngày 28/3/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Tổ trưởng tổ dân phố + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội...

Hội nghị lần thứ 47 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 28/03/2019 | 02:12  | Lượt xem: 135
Sáng ngày 28/3/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 47 Ban chấp hành Đảng bộ phường để kiểm điểm...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 02:12  | Lượt xem: 133
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 4, 5, 6, 7 về thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 21/03/2019 | 04:02  | Lượt xem: 156
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 19/3/2019, Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 4, 5, 6, 7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kế...

UBKT Đảng ủy kiểm tra chi bộ 1, 8 về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 03:38  | Lượt xem: 290
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, ngày 11/3/2019, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 8 việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thự...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiểm tra việc thực hiện quy trình nội bộ theo ISO của khối Đảng, đoàn thể phường

Ngày đăng 08/03/2019 | 09:56  | Lượt xem: 163
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về Mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Đảng uỷ...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019.

Ngày đăng 07/03/2019 | 09:33  | Lượt xem: 154
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/3/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Phường Phúc Đồng giao ban chuyên đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và tiến độ thu ngân sách phường năm 2019.

Ngày đăng 06/03/2019 | 05:35  | Lượt xem: 226
Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ phường năm 2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Nghị quyết...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 02/2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 04:40  | Lượt xem: 175
Chiều ngày 27/02/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 2, triển khai...

Hội nghị lần thứ 46 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 27/02/2019 | 08:20  | Lượt xem: 293
Chiều ngày 26/02/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 46 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 05:01  | Lượt xem: 134
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong công việc của khối Đảng, đoàn thể, công đoàn phường

Ngày đăng 21/02/2019 | 11:01  | Lượt xem: 146
Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐU, ngày 15/02/2019 của Đảng uỷ phường về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó đẩy mạnh ứng dụng...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 2 năm 2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 10:28  | Lượt xem: 478
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, sáng ngày 1/02/2019, tại phòng họp tầng 2 Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng họp...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 01/2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:05  | Lượt xem: 194
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

Ngày đăng 17/01/2019 | 11:24  | Lượt xem: 367
Sáng ngày 17/01/2019 tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); Trao Huy...

Đảng uỷ Phúc Đồng tổ chức hội nghị toạ đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc”

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:51  | Lượt xem: 347
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU,ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về việc “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày đăng 05/01/2019 | 05:10  | Lượt xem: 324
Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/QU, ngày 22/11/2018 của Quận ủy Long Biên, ngày 05/01/2019, tại nhà văn hóa phường, Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 1 năm 2019.

Ngày đăng 04/01/2019 | 06:09  | Lượt xem: 184
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 4/01/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...