công tác đảng

Phường Phúc Đồng đánh giá kết quả thực hiện chủ đề công tác năm của Quận uỷ quý I/2021
Ngày đăng 13/04/2021 | 16:15  | Lượt xem: 124

Ngày 13/4/2021, tại phòng họp 2 trụ sở phường, Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của Quận ủy về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn phường quý I/2021.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ, các đồng chí trong khối Dân vận Đảng uỷ, các tập thể, cá nhân đăng ký Dân vận khéo. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ.

Đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ đánh giá tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Trong quý I, Đảng uỷ phường đã xây dựng Kế hoạch số 28-KH/ĐU về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; tổ chức hội nghị triển khai chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; triển khai công tác dân vận năm 2021 đến các đồng chí trong Khối Dân vận phường, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận các tổ dân phố. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ tổ chức triển khai tới các cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng các chi hội, cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân thực hiện chủ đề năm của quận. Kết quả đăng ký mô hình thi đua Dân vận khéo năm 2021: đã có 18 tập thể, 03 cá nhân đăng ký mô hình thi đua. Khối Dân vận Đảng uỷ chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; giảm chăn nuôi trong khu dân cư; không sử dụng bếp than tổ ong; giảm rác thải nhựa... UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bám sát chỉ đạo của các sở, ban, ngành của Thành phố, quận…

Hội nghị đã có 05 lượt ý kiến đóng góp vào việc thực hiện các mô hình Dân vận khéo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 30/12/2020 về “thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021”.

2. Khối Dân vận Đảng ủy giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện Kế hoạch 18-KH/QU ngày 30/12/2020 của Quận ủy. Tổ chức hội nghị tọa đàm “Thực trạng hoạt động mô hình Tổ dân vận khéo tại Tổ dân phố”. Tọa đàm về nâng cao chất lượng việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở khối phường, trường học công lập. Các tập thể, cá nhân rà soát lại các nội dung đã đăng ký để điều chỉnh lại nội dung cho phù hợp, có kế hoạch, giải pháp, tiến độ thực hiện dân vận xong nội dung đã đăng ký.

3. Lãnh đạo UBND phường thường xuyên thông tin với khối vận về các nhiệm vụ trọng tâm để khối vận phát huy hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn (các hồ sơ và các văn bản có liên quan đến công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn phường).

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, nhân rộng điển hình.

5. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

6. Rà soát đánh giá các mô hình dân vận khéo, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu.