công tác đảng

Đảng ủy phường Phúc Đồng học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy
Ngày đăng 23/04/2021 | 11:54  | Lượt xem: 181

Thực hiện Công văn số 266-CV/QU ngày 16/4/2021 của Quận uỷ Long Biên, trong hai ngày 22,23/4/2021, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Điểm cầu phường Phúc Đồng chủ trì với sự tham gia của đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Quang Toản - QUV, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, TB CTMT và hơn 500 đảng viên của Đảng bộ phường.

Phát biểu khai mạc hội nghị sáng 22/4, đồng chí Bí thư Thành ủy - Đinh Tiến Dũng đã khái quát lại một số kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức, Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật như Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đã đánh giá. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nặng nề song thành phồ đã vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.  Để đảm bảo cho việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy trong toàn Đảng bộ TP đạt kết quả tốt nhất, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 1,5 ngày, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy sẽ quán triệt những nội dung cơ bản của 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Nguyễn Thị Tuyến đã truyền đạt các nội dung của 3 Chương trình gồm: Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố truyền đạt các nội dung của 3 Chương trình gồm: Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND Thành phố truyền đạt các nội dung của 2 Chương trình gồm: Chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ - Nguyễn Văn Phong truyền đạt các nội dung của 2 Chương trình gồm: Chương trình số 06 về “Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”./.

Nội dung 10 chương trình công tác bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Các Chương trình được kết cấu với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng song có mối quan hệ biện chứng, logic và tác động với nhau.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Sự đồng thuận cao trong Nhân dân; Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Một số hình ảnh hội nghị:

Hội trường tầng 2
Hội trường tầng 1 nhà văn hoá