công tác đảng

Đảng ủy phường Phúc Đồng tọa đàm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Ngày đăng 01/07/2021 | 16:00  | Lượt xem: 167

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về việc “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”.

Ngày 01/7/2021, tại hội trường tầng 2 Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tọa đàm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tường Thị Hồng Vân - Trưởng phòng tổ chức đảng - đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy; hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư các chi bộ; chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ  phường.

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ phát biểu chỉ đạo HN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ đã ghi nhận những kết quả của phường trong thời gian qua và định hướng nội dung toạ đàm cho các đồng chí dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ  phường trình bày báo cáo 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ  phường trình bày báo cáo tọa đàm “rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 24/5/2021, Đảng ủy phường đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành rà soát đảng viên trên địa bàn phường. Công tác rà soát đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai theo đúng yêu cầu. 100% chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt đảng theo quy định của điều lệ; 100% chi bộ trực thuộc có nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên. 100% chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Công tác kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng đã đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình hơn, không chạy theo số lượng; đảng viên được kết nạp đều là những quần chúng ưu tú đã được rèn luyện thử thách và có thành tích, kết quả cụ thể. Định kỳ hằng năm Đảng ủy và các chi bộ thực hiện rà soát, đối khớp danh sách đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên đã được các cấp ủy chi bộ coi trọng; Đảng viên được tạm miễn công tác sinh hoạt đảng do đi làm ăn xa vẫn thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ phường và chi bộ còn có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến 02 đảng viên đã chuyển đi nơi ở mới nhưng không tự giác làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Công tác quản lý, đánh giá đảng viên đi làm ăn xa còn khó khăn; Một số ít đảng viên thiếu gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật kém, không có ý chí phấn đấu...

Đ/c Tường Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Tường Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo hội nghị và gợi ý các đồng chí dự hội nghị thảo luận.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Hội nghị đã có 06 ý kiến tham luận đóng góp vào các nội dung: Việc rà soát đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương chưa phát hiện những đảng viên không còn đủ tư cách đến mức phải đưa ra khỏi Đảng, tuy nhiên cũng đã cảnh tỉnh đảng viên để đảng viên không vi phạm; việc rà soát đảng viên nên 01 năm một lần vào tháng 7; khi rà soát, đảng viên còn đủ sức khoẻ tiếp tục động viên đảng viên tham gia sinh hoạt đảng trở lại để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ;  Công tác kết nạp đảng viên cần quan tâm hơn đến chất lượng (đặc biệt trong quân đội); nguồn kết nạp đảng viên ở chi bộ tổ dân phố rất khó; tư tưởng đảng viên nghỉ hưu, nhiều đồng chí ngại tham gia công tác; Công tác quản lý đảng viên đối với đảng viên đang làm việc ở cơ quan doanh nghiệp không có tổ chức đảng rất khó kiểm soát vì không biết họ có vi phạm không, đề nghị Thành uỷ có văn bản hướng dẫn đảng viên hàng năm phải lấy ý kiến nhận xét của cơ quan; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên hàng năm còn băn khoăn, đặc biệt cán bộ, công chức cơ quan phường là đảng viên được giới thiệu về chi bộ tổ dân phố sinh hoạt…

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ  phường tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ đã góp ý vào Báo cáo toạ đàm, gợi ý nội dung thảo luận và  ghi nhận những ý kiến tham luận của các đồng chí dự hội nghị; đảng ủy phường sẽ hoàn thiện báo cáo đề dẫn tọa đàm và gửi cho các đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ 7 nhược điểm trong báo cáo đề dẫn chỉ ra có giải pháp khắc phục ngay và tiếp tục cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Phúc Đồng Trong sạch, vững mạnh./.