công tác đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Đồng họp triển khai Thông báo kết luận số 436-TB/QU về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 03/08/2021 | 16:19  | Lượt xem: 148

Ngày 03/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Đồng họp mở rộng để bàn các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Nội dung tập trung vào một số công việc sau: rà soát bổ sung các điểm trực chốt tại các đầu ngõ, ngách vào các khu dân cư; đẩy mạnh hoạt động của các tổ Covid cộng đồng; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân theo quy định; trực tiếp kiểm tra xử lý các vi phạm đối với khu vực chợ dân sinh, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích và các tuyến đường, phố, ngõ ngách trên địa bàn phường. Yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường phải có phương án sản xuất kinh doanh, phải đăng ký số lượng người lao động, thời gian làm việc… Rà soát các đối tượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid để ưu tiên tiêm Văcxin. Hỗ trợ kịp thời các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ đang thực hiện phong tỏa cách ly. Rà soát văn phòng thuê ở chung cư yêu cầu đóng cửa; Hạn chế số lượng vé đi chợ trên tuần đối với 1 hộ gia đình; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm để biểu dương khen thưởng gương điển hình trong phòng chống dịch...

Ban thường vụ ĐU thảo luận về địa điểm các chốt trực trên địa bàn phường

Sau khi trao đổi, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã thống nhất tăng 22 vị trí trực chốt trên địa bàn phường bắt đầu từ 17h00 ngày 03/8/2021 để kiểm soát người dân ra vào các tổ dân phố. Làm việc với 03 đơn vị Vinmart và toàn bộ các cửa hàng tiện ích trên địa bàn phường yêu cầu cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; yêu cầu 27 doanh nghiệp có lao động trên 30 người đăng ký với UBND phường phương án sản xuất, số lượng người lao động và thời gian làm việc và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đối với trường tư thục Quang Trung có 200 công nhân đang thuê trọ yêu cầu khắc phục những bất cập và báo cáo Quận để xử phạt theo quy định.