công tác đảng

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Phúc Đồng họp thống nhất kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố
Ngày đăng 08/09/2021 | 15:46  | Lượt xem: 103

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 05/9/2021 của Quận ủy Long Biên; phương án số 15-PA/UBND của UBND quận về phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên.

Sáng ngày 08/9/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Phúc Đồng đã họp để nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND Thành phố. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường đã báo cáo tình hình và nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn phường; rà soát địa bàn, xác định địa bàn phường theo các khu vực: Khu vực 1: không có, khu vực 2 có 05 điểm (08 cơ quan, doanh nghiệp; 14 tòa chung cư; khu chợ; khu lán trại công nhân xây dựng thuộc công ty 3; khu nhà ở công nhân Sumi Hanel thuê tại trường Tư Thục Quang Trung). Khu vực 3 gồm tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và một phần của tổ dân phố số 8. Các khu vực này đều có biện pháp thực hiện riêng. Đối với các chốt trực trên địa bàn phường tổng số có 96 chốt; qua rà soát Ban chỉ đạo đã thống nhất 50 chốt cứng giữ nguyên; các chốt vành đai 1, 2 tháo dỡ và điều chỉnh 7 chốt có kiểm soát giảm 2 chốt tại ngõ 134 và ngõ 24 phố Nguyễn Lam, còn lại 5 chốt; các chốt này sẽ tháo dỡ toàn bộ biển trực chốt và phường in biển màu xanh với nội dung “mỗi người dân là một chiến sỹ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng”, biển sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 09/9/2021.

Đồng thời Ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của các lực lượng trực chốt từ ngày 09/9 sẽ khác với nhiệm vụ của các lực lượng khi thực hiện Chỉ thị 16. Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ đã được phân công chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ.