công tác đảng

Phường Phúc Đồng triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức quận Long Biên
Ngày đăng 07/10/2021 | 15:32  | Lượt xem: 73

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 27/9/2021 của Ban chủ nhiệm Chương trình 01-CTr/QU. Ngày 07/10/2021, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quán triệt, triển khai bộ tiêu chí

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quán triệt, triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên. Đối với cán bộ lãnh đạo nội dung đăng ký cam kết gồm 27 nội dung thuộc 9 tiêu chí; Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gồm 18 nội dung thuộc 6 tiêu chí. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của năm 2021 trước ngày 10/10/2021; bắt đầu từ năm 2022 tổ chức ký cam kết trước ngày 30/01 hằng năm và tổ chức đánh giá định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối quý.

Việc ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC, người lao động quận Long Biên nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”; Bên cạnh đó nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và từng bước hội nhập; Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức.