công tác đảng

Đảng ủy phường giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với chi bộ 2, 4.
Ngày đăng 26/06/2020 | 11:03  | Lượt xem: 150

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 26/6/2020, Đảng ủy phường giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Dự buổi giám sát có các đồng chí trong đoàn giám sát, cấp ủy các chi bộ tổ dân phố số 2, 4. Chủ trì buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng đoàn giám sát.

Đoàn giám sát đã nghe các đồng chí bí thư chi bộ thay mặt chi ủy trình bày báo cáo giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của chi bộ; Việc triển khai Hướng dẫn số 17-HD/QU ngày 24/01/2019 và Hướng dẫn số 23-HD/QU, ngày 17/01/2020 của Quận ủy Long Biên về hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ phường đến đảng viên. Quy trình xây dựng kế hoạch tu dưỡng và thực hiện các bước của chi bộ và đảng viên. Số đảng viên của chi bộ đã thực hiện xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân hàng năm. Việc quản lý kế hoạch tu dưỡng cá nhân đảng viên của chi bộ. Việc đánh giá thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên trong các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ… Các đồng chí trong cấp ủy chi bộ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo của chi bộ và giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn giám sát.

Toàn cảnh HN giám sát

Đoàn giám sát cũng đã tiến hành giám sát sổ nghị quyết chi bộ, kế hoạch tu dưỡng của đảng viên trong chi bộ.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chi bộ được giám sát. Các cấp ủy chi bộ được giám sát đã chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch giám sát của Đảng ủy phường, chuẩn bị chu đáo báo cáo giải trình và hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi giám sát. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu sau khi có Thông báo kết quả giám sát của Đảng ủy, các chi bộ được giám sát cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế do đoàn giám sát chỉ ra./.