công tác đảng

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập phường 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 10:17  | Lượt xem: 119

Sáng ngày 03/07/2020, tại phòng họp UBND, BCĐ CNTT, Ban biên tập Website, đài truyền thanh phường tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban chỉ đạo CNTT; các đồng chí thành viên BCĐ CNTT, Ban biên tập, Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường

Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo ứng dụng CNTT phường đã báo cáo kết quả việc ứng dụng CNTT phường 6 tháng đầu năm 2020, trong đó: Công tác chỉ đạo điều hành: Ban chỉ đạo CNTT, BBT đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện mô hình; Cơ sở hạ tầng CNTT được duy trì hoạt động ổn định hệ thống trang thiết bị CNTT phường; Cổng thông tin điện tử Quận, phường đảm bảo đủ tiêu chí số lượng tin bài đăng tải trên Webiste Quận… Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại như: vẫn còn có cán bộ chưa thực hiện đúng quy trình xử lý phần mềm, việc đánh giá, xây dựng lịch tuần còn chưa đảm bảo tiến độ…

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban chỉ đạo CNTT giao nhiệm vụ cho các cán bộ cơ quan phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.Giao thường trực Ban chỉ đạo CNTT phường tham mưu văn bản báo cáo việc thực hiện mô hình các tháng. Đảm bảo duy trì ổn định hệ thống trang thiết bị CNTT phường.

2.Công tác định hướng, biên tập tin bài: Đề nghị cán bộ cơ quan phường thực hiện nghiêm túc theo định hướng của ban biên tập.  Nâng cao chất lượng tin bài, hình ảnh đăng tải.

- Trong tháng  7/2020 giao các bộ phận biên tập bài chuyên sâu, cụ thể:

+ Khối Đảng: 01 bài chuyên sâu

+ Khối Chính quyền : 02 bài chuyên sâu

+ HĐND phường: 01 bài chuyên sâu

+ Các ngành đoàn thể: Mỗi ngành có 01 bài chuyên sâu

+ Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 7/7/2020.

3.Cán bộ cơ quan phường thực hiện đúng quy trình các phần mềm đang triển khai; Văn phòng đảng ủy, cán bộ kế toán phường duy trì việc vận hành các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành

4. Phần mềm điều hành tác nghiệp: 

Đề nghị cán bộ cơ quan phường đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và đánh giá lịch công tác tuần.

+ Đánh giá lịch tuần: Hoàn thành trước 16h00 chiều thứ 6 hàng tuần

+ Xây dựng lịch công tác tuần: Hoàn thành trước 10h00 sáng thứ 2 hàng tuần.