công tác đảng

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập phường quý III/2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 08:14  | Lượt xem: 72

Chiều ngày 01/10/2020 , tại phòng họp UBND, BCĐ CNTT, Ban biên tập Website, đài truyền thanh phường tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban chỉ đạo CNTT; các đồng chí thành viên BCĐ CNTT, Ban biên tập, Trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng phường

Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo ứng dụng CNTT phường đã báo cáo kết quả việc ứng dụng CNTT phường 9 tháng đầu năm 2020, trong đó: Công tác chỉ đạo điều hành: Ban chỉ đạo CNTT, BBT đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện mô hình; Cơ sở hạ tầng CNTT được duy trì hoạt động ổn định hệ thống trang thiết bị CNTT phường; Cổng thông tin điện tử Quận 9 tháng đầu năm gửi và đăng tải 35 tin bài, cổng phường đăng tải 142 văn bản, 47 bài chuyên sâu, 41 tin hoạt động công tác đảng, 46 tin hoạt động các đoàn thể, 83 tin hoạt động khối chính quyền, 67 tin đơn vị hiệp quản, 06 tin khác, 05 thông báo, các chuyên mục được cập nhật bổ sung đầy đủ văn bản như đấu tranh thông tin sai trái 37 bài, xây dựng nếp sống văn minh 9 bài…Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại như: vẫn còn có cán bộ chưa thực hiện đúng quy trình xử lý phần mềm, việc đánh giá, xây dựng lịch tuần còn chưa đảm bảo tiến độ, khớp với lịch Đảng ủy, ủy ban phường ban hành; tin bài đăng tải còn có tin bài chưa đảm bảo hình ảnh, sai chính tả, chậm tiến độ..

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban chỉ đạo CNTT giao nhiệm vụ cho các cán bộ cơ quan phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.Giao thường trực Ban chỉ đạo CNTT phường tham mưu văn bản báo cáo việc thực hiện mô hình các tháng. Đảm bảo duy trì ổn định hệ thống trang thiết bị CNTT phường. Hoàn thiện báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm gửi các bộ phận.

2.Công tác định hướng, biên tập tin bài: Đề nghị cán bộ cơ quan phường thực hiện nghiêm túc theo định hướng của ban biên tập.  Nâng cao chất lượng tin bài, hình ảnh đăng tải.

Ban biên tập đảm bảo duyệt tin bài theo tiến độ thời gian. Hiệu chỉnh tiêu đề khi không phù hợp

3.Cán bộ cơ quan phường thực hiện đúng quy trình các phần mềm đang triển khai; Văn phòng đảng ủy, cán bộ kế toán phường duy trì việc vận hành các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành

4. Phần mềm điều hành tác nghiệp: 

Đề nghị cán bộ cơ quan phường đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và đánh giá lịch công tác tuần.

5.Ban chỉ đạo CNTT dự thảo kế hoạch triển khai mô hình năm 2021 theo hướng cụ thể, giao rõ đầu việc, công việc tới từng bộ phận. Thời gian trong tháng 12.

Thường xuyên rà soát các phần mềm ứng dụng, kịp thời có hướng khắc phục, giải quyết.