công tác đảng

Phúc Đồng triển khai Kế hoạch phân tích chất lượng đảng viên năm 2020
Ngày đăng 13/11/2020 | 11:04  | Lượt xem: 66

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/QU ngày 11/11/2020 của Quận uỷ Long Biên, ngày 13/11/2020, tại phòng họp 2 UBND phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Trưởng các đoàn thể, Bí thư chi bộ. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường triển khai Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 11/11/2020 của Đảng uỷ phường về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự đánh giá lại mình, xác định ưu điểm để phát huy, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm điểm, đánh giá hằng năm là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhãn

Kết luận hội nghị đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường đề nghị:

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai hướng dẫn, kiểm tra, dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại tại các cơ sở mình phụ trách. Đề xuất với Ban thường vụ yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm sâu và kiểm điểm lại nếu chưa đạt yêu cầu.

2. Đề nghị các chi bộ trực thuộc: Thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với đảng viên hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng uỷ) trước ngày 02 tháng 12 năm 2020. Hồ sơ gồm: Đối với tập thể:  Báo cáo kiểm điểm của chi bộ; các biểu mẫu theo mục lục đính kèm. Đối với cá nhân: Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của đại diện cấp ủy (Đối với chi bộ Công an và chi bộ các trường học gửi bản bổ sung lý lịch; nhận xét của cấp ủy chi bộ nơi cư trú; bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm).

3. Ban thường trực UB MTTQ; Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức  kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng theo biểu mẫu 01.