công tác đảng

Đảng bộ phường Phúc Đồng đóng góp ý kiến vào 03 kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác của Quận uỷ
Ngày đăng 19/11/2020 | 11:25  | Lượt xem: 60

Ngày 18/11/2020, tại phòng họp 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào 03 kế hoạch thực hiện 03 Chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”, gồm 4 phần lớn: Phần thứ nhất mục đích, yêu cầu; Phần thứ hai mục tiêu, các chỉ tiêu; phần thứ ba nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phần thứ tư tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường đã trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”;

Đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường đã Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường’’ trên địa bàn phường Phúc Đồng giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào 03 dự thảo các kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kết luận hội nghị: Trong tháng 12/2020, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch thực hiện các chương trình của Quận ủy giai đoạn 2020-2025. Sau hội nghị quán triệt Đảng uỷ hoàn thiện kế hoạch, trong tháng 01/2021, các ngành, đoàn thể, các chi bộ xây dựng kế hoạch, nghị quyết tổ chức tuyên truyền và triển khai kế hoạch đến đoàn viên, hội viên và đảng viên./.