công tác đảng

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng
Ngày đăng 29/06/2022 | 16:03  | Lượt xem: 115

Thực hiện Quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ phường, ngày 29/6/2022, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng họp để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đinh Xuân Hùng – QUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức phường.

Đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo: xây dựng Chương trình công tác năm và các Kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy; 03 chương trình công tác của Quận uỷ năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường tổ chức Lễ mừng thọ cho các cụ trên địa bàn phường; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với tổ dân phố gửi các xuất quà của các cấp đến tận tay các ông, bà người có công với cách mạng, gia đình chính sách, các hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022. Chỉ đạo Quân sự, Công an phường xây dựng kế hoạch tổ chức trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, phòng chống cháy nổ, giao thông và mỹ quan đô thị trước, trong và sau những ngày diễn ra SeaGamese31 và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung thực hiện diễn tập chiến đấu trị an năm 2022.  Chỉ đạo UBND xây dựng Phương án thu ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách cho các ngành, đoàn thể phường năm 2022 thực hiện Thông tri 05 của Quận uỷ về việc thành lập Ban quản trị toà nhà chung cư Hope. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường; Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện việc rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Quận uỷ về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Thành uỷ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường tổ chức thành công Đại hội điểm của quận nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo thực hiện chủ đề năm “Dân vận khéo” trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường, thực hiện cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn phường năm 2022. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường lần thứ V năm 2022…

Đồng chí Lê Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND phường đã đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Thông tri số 03-TT/QU ngày 22/4/2021 của Quận ủy về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng. Việc triển khai thực hiện mô hình Chính quyền đô thị, bước đầu đã phát huy tính chủ động, thẩm quyền và chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp phường. Công tác quản lý, điều hành của UBND phường ổn định, thông suốt, hiệu quả; giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân. Bộ máy hành chính được tinh gọn, tiết kiệm ngân sách, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước. UBND phường hoạt động ổn định theo chế độ thủ trưởng; Quy chế làm việc của UBND phường được xây dựng, ban hành đảm bảo theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Việc thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND phường cho công chức Tư pháp- Hộ tịch ký chứng thực, giảm tải công việc và giải quyết nhanh, phục vụ người dân nhanh nhất. Công chức UBND phường thuộc biên chế UBND quận, tạo động lực tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn…

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường triển khai Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 17/6/2022 của Ban Tổ chức Thành uỷ, Công văn số 1301-CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Hội nghị đã có 04 lượt ý kiến đóng góp tập trung vào các lĩnh vực: việc thực hiện các mô hình Dân vận khéo, công tác vệ sinh môi trường, công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác tiêm phòng mũi 3, 4 trên địa bàn phường,… các ý kiến đã được các đồng chí lãnh đạo UBND phường trao đổi, làm rõ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy kết luận nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường kết luận hội nghị

1. Chỉ đạo UBND phường rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, chi ngân sách phường để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu và phấn đấu thu vượt chỉ tiêu quận giao; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đất công và quản lý các vị trí theo kết luận 316. Đối với công tác GPMB dự án đường 30m: UBND phường tiếp tục gửi danh sách các trường hợp chưa đồng thuận cho các Tổ dân vận ở tổ dân phố có liên quan để tuyên truyền, vận động họ nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đề nghị quận sớm chi trả kinh phí cho các trường hợp đã điều chỉnh vị trí và trường hợp đồng thuận. Đối với các trường hợp không đồng thuận mặc dù đã tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại, trả lời rồi thì báo cáo UBND quận để có phương án bảo vệ thi công.

2. Chỉ đạo Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân theo quy định vào ngày 01/7/2022.

3. Chỉ đạo UBND phường triển khai thực hiện bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo công tác nhân sự và thực hiện đúng quy trình.

4. Tổ chức tốt diễn tập phòng thủ cấp phường năm 2022.

5. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch 122-KH/QU ngày 17/6/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

6. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030-2045” đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

8. Chỉ đạo thực hiện tốt Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2022, các hoạt động hè cho thanh thiếu niên nhi đồng.