công tác đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 22/07/2022 | 13:33  | Lượt xem: 104

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/QU ngày 18/7/2022 của Quận ủy Long Biên, ngày 21, 22/7/2022, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại phường Phúc Đồng đã tổ chức tại 4 điểm cầu trực tuyến, điểm cầu phòng họp tầng 2 phường chủ trì với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ; điểm cầu tầng 2 nhà văn hóa phường chủ trì đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; tại điểm cầu tầng 1 trụ sở phường, chủ trì đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Chủ tịch UBND phường; tại điểm cầu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chủ trì đồng chí Lê Thanh Uyên – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, và gần 600 đảng viên trong Đảng bộ phường.

Điểm cầu tầng 2 trụ sở phường gồm Lãnh đạo Đảng ủy, cán bộ công chức phường, đảng viên chi bộ Công an phường 

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (từ 21 - 22/7) với 4 chuyên đề. Đó là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sơ đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt.

Điểm cầu tầng 2 nhà văn hóa phường gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đảng viên chi bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc./.

Điểm cầu tại phòng họp 1 gồm lãnh đạo UBND phường, đảng viên chi bộ 8, 10, 11, 12
Điểm cầu tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm đ/c UVTV, CT UB MTTQ và đ/c Chủ tịch hội LHPN cùng đảng viên của 05 chi bộ nhà trường