công tác đảng

Phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
Ngày đăng 24/05/2022 | 15:55  | Lượt xem: 333

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 11/02/2022 của Quận ủy Long Biên và Công văn số 123-CV/BTGQU ngày 28/4/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc Tổ chức lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên.

Chiều ngày 24/5/2022, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đợt 1 bằng phiếu kín, đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và quy định số 08 của Bộ chính trị về nêu gương với cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị quận, cùng các đồng chí cán bộ Ban tuyên giáo Quận ủy. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc- Bí thư đảng ủy phường; Đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Bí thư các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt mục đích, yêu cầu việc lấy ý kiến

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị quận quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý đối với đồng chí là Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường. Mục đích của hội nghị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ. Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với người đứng đầu địa phương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín

Sau phần quán triệt của đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy  hội nghị đã tiến hành góp ý qua hình thức viết và bỏ phiếu kín đảm bảo dân chủ.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra, thu về niêm phong bàn giao cho Ban tuyên giáo Quận ủy để thực hiện công tác tổng hợp sau hội nghị./.