công tác đảng

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên năm 2021
Ngày đăng 23/11/2021 | 17:14  | Lượt xem: 38

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/QU ngày 11/11/2020 của Quận uỷ Long Biên; Công văn số 450-CV/QU ngày 29/10/2021 của Quận ủy Long Biên về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Ngày 23/11/2021, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường.Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại  hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2021, trong đó nhấn mạnh các kết quả:

Công tác xây dựng Đảng: Đảng uỷ phường đã tổ chức 14 buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ  IV và học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy, 03 Chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2020-2025 ( 08 buổi tại hội trường và 6 buổi tại các chi bộ nhà trường và Công an); Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy tại buổi làm việc với phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các chỉ tiêu UBND quận giao năm 2021 và nhiệm vụ của địa phương đến Ban chấp hành, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, các ngành, đoàn thể phường và chi bộ, tổ dân phố để tổ chức thực hiện. Đảng ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm ban hành 04 nghị quyết chuyên đề; xây dựng 3 kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ; Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng uỷ và 18 kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành uỷ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; 02 chuyên đề về “ Rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố và công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ”.

Công tác xây dựng chính quyền: tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường; xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, thực hiện chủ đề của Thành phố, Quận; Kế hoạch, chương trình công tác năm các lĩnh vực theo kế hoạch của UBND quận và thực hiện các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021. Quận giao chỉ tiêu năm 2021 phường thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu...

Thực hiện chủ đề năm 2021: Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”: Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 09/02/2021 về thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố; Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ; Nội quy cơ quan và quy chế làm việc của đơn vị và Quy định giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; chất lượng sinh hoạt chi bộ... Thực hiện Chủ đề năm 2021 của quận: “Năm Dân vận khéo - trọng tâm công tác GPMB”:  trên địa bàn phường; đã có 18 tập thể, 02 cá nhân đăng ký mô hình thi đua. Kết quả: Lĩnh vực GPMB dự án đường 30m đã có thêm 06 hộ nhận tiền; 9/9 hộ chấm dứt đun than tổ ong; Thực hiện tang văn minh có 34/36 trường hợp người mất đi hỏa táng đạt 94,44%...Một số mô hình có sức lan tỏa Hội phụ nữ phường đã xóa bỏ được 9 điểm chân rác cải tạo thành các bồn hoa, sân chơi cho trẻ em; chi bộ Công an phường đã có giải pháp tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện ngăn chặn việc treo băng rôn tại các căn hộ thuộc tổ 11, 12.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2021, các đồng chí Đảng uỷ viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường đã tham gia ý kiến đóng góp cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 đã giải quyết được nhiều nội dung, công việc khó khăn, phức tạp, đồng thời đã đề cập những tồn tại về công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT… đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2022 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường và nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các đồng chí Ủy viên thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực để tồn tại phải khắc phục ngay; đồng thời đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường sau hội nghị hoàn thiện lại báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành.

Kết quả đánh giá Đảng ủy viên phường năm 2021 có 03 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ./.