công tác đảng

Đảng uỷ phường Phúc Đồng sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU
Ngày đăng 28/12/2020 | 16:26  | Lượt xem: 60

Thực hiện Công văn số 139-CV/QU của Quận uỷ ngày 15/12/2020 về việc sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ. Ngày 28/12/2020, tại phòng họp 2 UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo UBND, trưởng, phó các đoàn thể chính trị, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo, đánh giá việc triển khai Đề án số 15-ĐA/QU của Quận uỷ: Năm 2017, Đảng uỷ phường đã chỉ đạo UBND phường xây dựng Đề án sáp nhập 12 tổ dân phố vào làm 5 tổ dân phố, theo đó sáp nhập 12 chi bộ, 12 chi hội đoàn thể vào còn 5 và giảm 49 chức danh, giảm kinh phí hoạt động trên 300 triệu đồng/năm, đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ, Đảng uỷ phường đã sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp phường 7/9 chức danh giảm 05 người; bố trí sắp xếp 03 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT giảm 03 người; thực hiện sáp nhập tổ dân phố số 8+9 thành tổ dân phố số 8, sau sáp nhập giảm 06 chức danh. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn phường giảm 08 tổ dân phố, 08 chi bộ và giảm 61 chức danh, giảm trên 500 triệu đồng hoạt động và không phải chi trả phụ cấp cho các chức danh. Chấm dứt 10 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn. Việc bố trí cán bộ không chuyên trách, sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường giúp tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại phường Phúc Đồng.Chất lượng hoạt động được nâng lên, góp phần tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở, tăng mức thu nhập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham luận đóng góp xây dựng và hoàn thiện hơn cho đề án. Ngoài những thuận lợi, các đồng chí cũng nêu những khó khăn: đề nghị quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí được kiêm nhiệm; quan tâm hơn nữa chế độ phụ cấp đối với các đồng chí kiêm nhiệm; Tổ dân phố không có tổ phó nên một tổ có 02 người là Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và Tổ trưởng gặp nhiều khó khăn, công việc nhiều không làm xuể. Đối với cán bộ phường công việc tăng lên nhiều so với phụ cấp tăng thêm; do kiêm nhiệm nên đảm nhiệm 2 nhiệm vụ, đặc thù khác nhau trong khi trình độ, thời gian có hạn…

Ảnh: Đ/c UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên đánh giá cao việc triển khai thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Đảng uỷ phường; thông qua hội nghị sơ kết nhằm tổng hợp những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Đề án 15-ĐA/QU giúp Quận phản ánh đúng thực chất việc tổ chức hoạt động của phường và tổ dân phố sau thời gian sắp xếp. Thời gian tới đồng chí cũng kiến nghị quận tổ chức tập huấn cho các đồng chí kiêm nhiệm tại phường.

Ảnh: Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND kết luận HN

Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ phường, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí UVTV, Chủ tịch UBMTTQ quận các đại biểu kiến nghị đồng thời đề nghị các đồng bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án 15-ĐA/QU của Quận ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phúc Đồng lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường chuyên nghiệp, thực hiện mô hình chính quyền điện tử theo định hướng của quận”. Xem xét các tổ dân phố có đặc thù kiêm nhiệm chức danh Bí thư kiêm Trưởng Ban CTMT thì có thể đề xuất tổ dân phố đó có thể 01 tổ phó tổ dân phố. Đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp phường vào đảm nhiệm các chức danh Trưởng đoàn thể, BCH Đảng bộ phường để họ yên tâm công tác. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Kiện toàn kịp thời những chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố khi có sự thay đổi hoặc hoạt động không có hiệu quả./.