công tác đảng

Đảng uỷ phường Phúc Đồng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; nói chuyện thời sự quý I/2021
Ngày đăng 09/01/2021 | 18:27  | Lượt xem: 225

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 26/11/2020 của Quận uỷ Long Biên, ngày 09/01/2021, tại hội trường tầng 1, tầng 2 nhà văn hoá phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 30/12/2020 của Quận uỷ về Tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận.

Dự hội nghị có đồng chí báo cáo viên Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường thực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, Bí thư chi bộ và gần 500 đảng viên của Đảng bộ phường, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị không là đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Phạm Ngọc truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí cũng đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Ngọc cũng đã khái quát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình biển Đông, tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - BTĐU, CT HĐND phường triển khai Nghị quyết của QU

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường triển khai Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 30/12/2020 của Quận uỷ về “Tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận”. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố đưa nội dung thực hiện vào trong kỳ sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo tổ dân phố phối hợp với UBND phường quản lý chặt chẽ các vị trí đất công trên địa bàn tổ để tránh phát sinh vi phạm trong việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất công; các đồng chí đảng viên tham gia giám sát ở tổ dân phố mình xem có vị trí đất công nào mà đang có hiện tượng vi phạm như lấn chiếm, sử dụng thì phản ánh cho đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và lãnh đạo phường để có những biện pháp ngăn chặn, không để phát sinh vi phạm mới, hiện phường đã lập biên bản giữ nguyên hiện trạng. Trong tháng 01 này Đảng uỷ sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện NQ và sẽ gửi cho các chi bộ để triển khai thực hiện.

Qua học tập Nghị quyết đã giúp các đảng viên của Đảng bộ phường Phúc Đồng nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, nâng cao nhận thức, cùng với Đảng bộ và Nhân dân toàn phường thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh hội nghị:

Ảnh: Đảng viên tham gia học tập tại tầng 1 NVH
Ảnh: Đảng viên tham gia học tập tại hội trường tầng 2 NVH