công tác đảng

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020
Ngày đăng 19/11/2020 | 11:35  | Lượt xem: 106

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTC, của Ban tổ chức Quận uỷ ngày 17/11/2020 về Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể CT-XH quận, cơ sở năm 2020. Ngày 19/11/2020, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị phường, nhân viên phòng Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, từng đồng chí cán bộ, công chức, nhân viên đã trình bày bản tự kiểm điểm. Sau đó, hội nghị cùng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá CBCC năm

Việc đánh giá cán bộ công chức năm nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ và chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với CBCCVC là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, xếp loại thi đua, bình xét khen thưởng.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020:

1. Các ngành đoàn thể phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 phát động phong trào thi đua năm 2021 trong tháng 12/2020.

2. Các đồng chí cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể phường cần nghiêm túc thực hiện đúng quy chế về giờ giấc làm việc. Thực hiện xây dựng lịch tuần, đánh giá lịch tuần đúng thời gian quy định.

3. Chủ động việc viết tin, bài trên cổng Thông tin điện tử phường, quận theo định hướng nội dung của Đảng ủy.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, nhân viên khối Đảng đoàn thể phường năm 2020 có 05 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 06 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ./.