công tác đảng

Phường Phúc Đồng - 560 đảng viên đã đăng ký thành công “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 11/01/2023 | 08:36  | Lượt xem: 59

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/QU ngày 23/12/ 2022 của Quận ủy Long Biên; Công văn 324-CV/BTC ngày 28/12/2022 của Ban Tổ chức quận ủy về việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Ngay sau hội nghị tập huấn của Quận ủy, Đảng ủy phường Phúc Đồng đã ban hành Công văn số 222-CV/ĐU ngày 28/12/2022 về việc triển khai một số nội dung để vận hành phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Trong đó, Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ tuyên truyền, quán triệt việc triển khai, vận hành phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến toàn thể đảng viên. Yêu cầu 100% đảng viên có điện thoại thông minh cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” xong trước ngày 10/01/2023.

Hướng dẫn các đồng chí quét mã để tải APP đăng ký tài khoản

Trong 02 ngày 03, 04/01/2023, tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã triển khai cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” với sự trợ giúp của các đồng chí cán bộ phường và đoàn viên thanh niên. Sau 02 ngày triển khai đã có 459 đảng viên cài đặt phần mềm. Trong quá trình cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vẫn còn gặp một số khó khăn do phần mềm mới, một số đồng chí đảng viên cao tuổi khi quét thẻ đảng viên không hiện hết thông tin còn nhập tay và sai số thẻ đảng viên hoặc tích nhầm sai chi bộ; một số đồng chí quét thẻ đảng viên của mình nhưng không tìm thấy hồ sơ đảng viên hoặc lại hiện lên tên đồng chí khác… Với những khó khăn đó, Đảng ủy phường đã tổng hợp và báo cáo Ban tổ chức Quận ủy để xin ý kiến chỉ đạo và hướng giải quyết.

Đảng ủy phường Phúc Đồng xác định việc cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo quyết liệt các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, cấp ủy các chi bộ hướng dẫn, yêu cầu đảng viên cài đặt phần mềm và báo cáo hằng ngày về Đảng ủy phường số lượng các đồng chí đảng viên đã cài đặt và chưa cài đặt. Tính đến hết ngày 10/01/2023, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã có 560/560 đảng viên có điện thoại thông minh đăng ký thành công “Sổ tay đảng viên điện tử”./.