công tác đảng

Hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 14/04/2023 | 11:07  | Lượt xem: 116

Thực hiện kế hoạch số 177-KH/QU ngày 11/4/2023 của Quận ủy, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức tiếp sóng trực tuyến hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại phường Phúc Đồng đã tổ chức tại 3 điểm cầu trực tuyến, điểm cầu phòng họp tầng 2 phường chủ trì với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Chủ tịch UBND phường; điểm cầu tầng 2 nhà văn hóa phường chủ trì đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, đồng chí Trần Thu Hiền - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường; tại điểm cầu tầng 1 trụ sở phường, chủ trì đồng chí Lê Minh Tiến - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, cán bộ, công chức và toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ phường.

Hội nghị đã được nghe tiến sĩ Nhị Lê – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điểm cầu phòng họp 2

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác PCTNTC ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất, “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Điểm cầu tầng 2 nhà văn hóa phường

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh PCTNTC. Nội dung cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện ở 5 nội dung cốt lõi: Góp phần làm sáng rõ quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tranh PCTNTC; truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin đề ra nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hoan cho thời gian tới; sự nhất quán giữ nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu trong nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá của các tầng lớp nhân dân, chính khách, bạn bè quốc tế đối với công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là nhân tố quan trọng quyết định để PCTNTC trở thành “phong trào, xu thế đảo ngược”.

Điểm cầu phòng họp tầng 1

Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, bởi nó đề cập đến vấn đề rất cốt lõi về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh PCTNTC.

Điểm cầu nhà văn hóa phường

Qua tác phẩm này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh PCTNTC của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh PCTNTC càng lan tỏa mạnh mẽ, không thể đảo ngược; củng cố niền tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh PCTNTC là không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.