đường dây nóng

UBND phường Phúc Đồng thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường như sau:

1.Số điện thoại:

+Đồng chí Đinh Xuân Hùng - Chủ tịch UBND phường

  Điện thoại: 0904337282

+ Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Trưởng bộ phận Một cửa

  Điện thoại:  0913.267.887

+ Số điện thoại đường dây nóng: (04) 3. 8757.277

2.Địa chỉ thư điện tử:

+ Phường Phúc Đồng: ppd_longbien@hanoi.gov.vn

+ Trưởng bộ phận Một cửa: phamthibichhang_longbien@hanoi.gov.vn

UBND phường Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường.