hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Đồng tổ chức họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020.

Ngày đăng 26/11/2020 | 04:22  | Lượt xem: 91
Chiều ngày 25/11/2020, UBND phường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020.

Ban dân số phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông , kết hợp giao ban công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2020.

Ngày đăng 24/11/2020 | 04:59  | Lượt xem: 95
Chiều ngày 24/11/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban Dân số -KHHGĐ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông và giao ban công tác dân số tháng 11 và...

Họp triển khai kế hoạch thực tập và phổ biến kịch bản thực binh xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ, có ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được năm 2020.

Ngày đăng 13/11/2020 | 03:52  | Lượt xem: 97
Chiều ngày 13/11/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường đã tổ chức họp triển khai phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thực tập và phổ biến kịch bản thực binh xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn,...

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức, cá nhân về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.15/TH thuộc phân khu N10 phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phúc Đồng (giai đoạn 2)

Ngày đăng 13/11/2020 | 11:34  | Lượt xem: 89
Sáng ngày 13/11/2020, tại phòng họp tầng 2, Phường Phúc Đồng đã tổ chức buổi làm việc để lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký...

Phường Phúc Đồng giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 11/2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 05:14  | Lượt xem: 47
Sáng ngày 06/11/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tổ trưởng các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản tháng 11/2020

HĐND phường Phúc Đồng họp bất thường thông qua Đề án thành lập tổ dân phố mới.

Ngày đăng 03/11/2020 | 05:16  | Lượt xem: 85
Chiều ngày 03/11/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phúc Đồng tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét thông qua Đề án thành lập tổ dân phố (TDP) mới...

Phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh ngày 31/10/2020

Ngày đăng 31/10/2020 | 08:28  | Lượt xem: 95
Đúng 7h30 ngày 31/10/2020, Phường Phúc Đồng đã tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực chân cầu vượt Vĩnh Tuy.n.

Giao ban cộng tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Ngày đăng 29/10/2020 | 03:33  | Lượt xem: 101
Chiều ngày 28/10/2020 tại phòng họp tầng 1 UBND phường, Ban Dân số -KHHGĐ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2020.

Công an phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020.

Ngày đăng 20/10/2020 | 05:07  | Lượt xem: 121
Chiều ngày 20/10/2020, Công an phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường báo cáo kết quả rà soát, bình cử các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

Ngày đăng 20/10/2020 | 03:58  | Lượt xem: 117
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại phòng họp tầng 2-UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả rà soát, bình cử danh sách các nam công dân trong độ...

Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng tái giám sát thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” phường 9 tháng đầu năm 2020.

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:50  | Lượt xem: 128
Sáng ngày 09/10/2020, Ban Pháp chế HĐND phường đã tổ chức tái giám sát thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2020

Uỷ ban nhân dân phường Phúc Đồng triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ngày đăng 08/10/2020 | 03:41  | Lượt xem: 119
Chiều ngày 08 tháng 10 năm 2020 tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thông báo Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi...

Phường Phúc Đồng giao ban tổ trưởng tổ dân phố 9 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 08/10/2020 | 07:07  | Lượt xem: 84
Chiều ngày 07/10/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tổ trưởng các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản 9 tháng đầu năm 2020

Hội nghị hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo năm 2020

Ngày đăng 06/10/2020 | 04:00  | Lượt xem: 232
Chiều ngày 06/10/2020 tại phòng họp UBND phường, UBND phường đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo năm 2020.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Phúc Đồng tái giám sát việc thực hiện một số nội dung theo thông báo số 05/TB-HĐND ngày 10/4/2020 của HĐND phường về công tác quản lý Trật tự đô thị.

Ngày đăng 02/10/2020 | 05:16  | Lượt xem: 97
Sáng ngày 02/10/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường tổ chức tái giám sát việc thực hiện một số nội dung theo thông báo số 05/TB-HĐND ngày 10/4/2020 của HĐND phường về công tác quản lý Trật tự đô...

Phường Phúc Đồng tổ chức “Ngày hội Khuyến học”, phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

Ngày đăng 27/09/2020 | 11:33  | Lượt xem: 110
Sáng ngày 27/9/2020, tại Nhà văn hóa phường, Ban chỉ đạo Khuyến học – Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) phường Phúc Đồng đã tổ chức Ngày hội khuyến học và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học...

Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020.

Ngày đăng 23/09/2020 | 05:43  | Lượt xem: 123
Chiều ngày 23/09/2020, Ban Pháp chế HĐND phường đã tổ chức giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020.

Hội Khuyến học phường Phúc Đồng triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 08:41  | Lượt xem: 132
Chiều ngày 21/9/2020, tại phòng họp UBND phường, Hội Khuyến học phường Phúc Đồng tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 và thông...

UBND phường họp giao ban báo cáo, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngày đăng 18/09/2020 | 04:50  | Lượt xem: 156
Sáng ngày 18/9/2020, UBND phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban báo cáo, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn phường Phúc Đồng

Ngày đăng 17/09/2020 | 11:16  | Lượt xem: 137
Trong các ngày 14,15,17/9/2020, Đoàn giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 phường Phúc Đồng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số điểm tập trung đông người và...