hoạt động khối chính quyền

Kỳ họp thứ XI – Kỳ họp cuối cùng HĐND phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/12/2020 | 22:50  | Lượt xem: 166

Sáng ngày 28/12/2020 tại nhà văn hoá phường, HĐND phường Phúc Đồng khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ XI để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp; nghe thông báo về hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ phường năm 2020.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Vũ Thị Thành – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Long Biên; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng các đoàn thể; Công an, Y tế; Hiệu trưởng các trường học; các ông (bà) Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, cán bộ công chức chuyên môn UBND phường và 22 ông (bà) đại biểu HĐND phường khóa III.

Hình ảnh: Chào cờ tại kỳ họp XI - HĐND phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp thứ XI - HĐND phường

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch HĐND phường khẳng định: Năm 2020 với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phường Phúc Đồng đã có nhiều giải pháp đổi mới, linh hoạt nhằm huy động sức mạnh toàn dân, phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020.

Kết quả nổi bật là:

- Các chỉ tiêu kinh tế xã hội được Quận, HĐND phường giao cơ bản hoàn thành so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch giao như thu ngân sách đạt 308%;

- Công tác TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường, GPMB cơ bản đáp ứng được tiến độ, chất lượng.

- Bộ máy của chính quyền có sự chuyển biến tích cực, các mặt hoạt động tương đối đều. Công tác cải cách hành chính được duy trì thực hiện tốt. Hiệu quả chất lượng công việc, ý thức thực hiện nhiệm vụ của Cán bộ công chức được nâng lên.

- Công tác An sinh xã hội, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

- Công tác Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn.

- Duy trì và đưa vào hoạt động tốt cổng thông tin điện tử và mô hình cơ quan điện tử, mô hình “Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân”, mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo” phường Phúc Đồng.

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh

Kết quả này là tiền đề để phường Phúc Đồng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả còn tồn tại một số lĩnh vực sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chủ đề của Quận trên một số nội dung, công việc còn chưa quyết liệt, chưa đồng bộ nên hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều mô hình và sự tham gia của người dân còn ít.

- Công tác xử lý các vi phạm về TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường còn chưa kiên quyết dẫn đến nhiều trường hợp người dân tái vi phạm.

- Công tác thu ngân sách đặc biệt thu nợ chưa đạt hiệu quả cao. Tiến độ thu nợ đọng thuế các hộ kinh doanh các năm trước chậm.

Hình ảnh: Đ/c Hoàng Hữu Lợi - PCT UBND thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND phường và báo cáo công tác xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ trình tại kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách phường năm 2020;  Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính; Báo cáo thuyết minh đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng; Tờ trình về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Tờ trình về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường Phúc Đồng năm 2021; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Phúc Đồng năm 2021; Báo cáo Hoạt động của HĐND phường năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI - HĐND phường; Thông báo của Thường trực Ủy ban MTTQ phường về công tác xây dựng Chính quyền năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế, Ban Pháp chế HĐND phường;

Hình ảnh: Đ/c Lê Thanh Uyên -  Chủ tịch UBMTTQ phường thông qua các báo cáo tại kỳ họp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã chất vấn trực tiếp về việc tổ chức, triển khai thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh, các giải pháp để xử lý điểm đen vi phạm trật tự đô thị; Công tác thu chi ngân sách, giải pháp để thực hiện việc thu thuế phi nông nghiệp đạt kết quả tốt trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Hình ảnh: Đại biểu HĐND phường chất vấn tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Quang Toản – chủ tịch UBND phường đã trực tiếp trả lời chất vấn, tái chất vấn các ông (bà) đại biểu HĐND và đại biểu dự kỳ họp để giải quyết các thắc mắc trên cơ sở quy định và thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường trả lời chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp thứ XI-HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 5 dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng

Hình ảnh: Biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ XI - HĐND phường

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đề nghị lãnh đạo UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, cấp ủy các chi bộ, các tổ dân phố trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2020 tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đưa ra các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2021 đồng thời đề nghị UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường thông qua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xã hội của phường trong năm 2021./.