hoạt động khối chính quyền

Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết phục vụ cho kỳ họp thứ XII- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 17/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 181

Chiều ngày 16/06/2021, Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND phường đã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết phục vụ cho kỳ họp thứ XII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phần Đoàn thẩm tra gồm: Ban Pháp chế HĐND phường do đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban; Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường do đồng chí Lê Thanh Uyên - Trưởng Ban; Lãnh đạo UBND phường; Các thành viên của 2 ban Kinh tế - xã hội và Pháp chế HĐND, các đồng chí cán bộ công chức chuyên môn UBND phường.

Hình ảnh: Ban Pháp chế thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình phục vụ kỳ họp XII - HĐND phường

Các nội dung thẩm tra gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021

3. Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ XII - HĐND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Pháp chế đã trao đổi với các thành viên của hai Ban về chức năng của các Ban theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các nội dung tài liệu cần được thẩm tra theo chức năng nhiệm vụ của từng Ban. Theo đó, thành viên Ban Pháp chế sẽ thẩm định các nội dung liên quan tới các lĩnh vực như thi hành hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương. Các thành viên Ban Kinh tế – Xã hội chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, TDTT, tài nguyên và môi trường…

Qua thảo luận, đa phần các đại biểu dự họp đều thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Các văn bản được thẩm tra đảm bảo các yếu tố về tính hợp pháp, số liệu trung thực, hình thức văn bản phù hợp. Tuy nhiên, các ý kiến đóng góp tập trung vào: Công tác thu chi ngân sách; Công tác An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa thông tin…đề nghị UBND phường rà soát câu chữ trong báo cáo, để chỉnh sửa bổ sung cho đúng và phù hợp.

Phát biểu trao đổi tại hội nghị, các đồng chí Trưởng hai ban đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu hai ban. Các ý kiến đã được Văn phòng HĐND ghi chép và chuyển về UBND phường sớm điều chỉnh để ban hành báo cáo kịp tiến độ phục vụ hội nghị kỳ họp thứ XII - HĐND phường.