hoạt động khối chính quyền

Hội nghị giao ban và đánh giá cán bộ, công chức khối Văn hoá – Xã hội tháng 5 năm 2019
Ngày đăng 24/05/2019 | 16:14  | Lượt xem: 135

Sáng ngày 24/5/2019, tại phòng họp UBND phường. Khối Văn hoá - Xã hội phường Phúc Đồng tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tháng 5 năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND, phụ trách khối Văn hóa - Xã hội phường; các đồng chí cán bộ công chức khối Văn hóa xã hội.

Hình ảnh: Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức khối Văn hóa - Xã hội tháng 5/2019

Tại buổi đánh giá các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tồn tại, vướng mắc khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019. Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường, phụ trách khối Văn hoá – Xã hội tiến hành đánh giá, kiểm điểm, nhận xét từng cá nhân, nêu các tồn tại, giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc của các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng.

Với tinh thần thẳng thắn, đánh giá cởi mở, đóng góp cho các cán bộ trong khối, nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, phát huy những điểm mạnh để hoàn thiện, đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Phó chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ thực hiện trong tháng 6 năm 2019, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

- Duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện "Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh" tại các tổ dân phố theo nội dung đăng ký.

- Tổ chức tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2019. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Trường THCS Phúc Đồng tổ chức tốt diễn đàn trẻ em năm 2019.

- Duy trì đánh giá công việc theo lịch tuần, kế hoạch tháng. Tăng cường kiểm tra công vụ, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo mô hình “Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân”.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 13 đồng chí được đánh giá, trong đó 13 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.