hoạt động khối chính quyền

Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 đơn vị bầu cử.
Ngày đăng 13/06/2019 | 10:38  | Lượt xem: 197

Trong các ngày 11, 12 và 13/6/2019, Đại biểu HĐND phường đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 đơn vị bầu cử trên toàn phường.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí thường vụ Đảng uỷ, thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, thường trực Uỷ ban MTTQ. Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể và các Đại biểu HĐND phường, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác MTTQ các tổ dân phố và đại diện cử tri của 10 tổ dân phố trên địa bàn phường cùng tham dự. 

Hình ảnh: Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1,2,3

Tại mỗi đơn vị bầu cử, các đại biểu HĐND phường trình bày tới cử tri báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII đồng thời thông báo công tác chuẩn bị, nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh: Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4,5

Tại hội nghị, các cử tri đều nhất trí với nội dung báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND phường xung quanh các vấn đề như: Công tác thu, chi ngân sách; Phản ánh những khu vực còn vi phạm về trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh trật tự; Vấn đề thu hồi đất đai, quy hoạch...

Hình ảnh: Cử tri tại đơn vị bầu cử số 1

Tại các đơn vị tiếp xúc cử tri đại biểu hội đồng nhân dân phường đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền đồng thời ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của phường để tổng hợp và chuyển đến các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết trả lời đối với cử tri./.

Một số hình ảnh tại các buổi tiếp xúc cử tri: