hoạt động khối chính quyền

Kiểm tra việc thực hiện tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh của tổ dân phố 6,7,8,9,10
Ngày đăng 18/06/2019 | 17:41  | Lượt xem: 102

Chiều ngày 18/6/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” của tổ dân phố số 6,7,8,9,10.

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND phường Phúc Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” trên phường Phúc Đồng năm 2019. Chỉ đạo đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường. Thành viên gồm các đồng chí cán bộ Địa chính- Xây dựng, cán bộ trật tự đô thị, thanh tra xây dựng, Tham gia còn có đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” theo nội dung tổ dân phố số 6,7,8,9,10 đã đăng ký. Qua kiểm tra, việc giữ gìn vệ sinh của tổ dân phố 6,7,8,9,10 cơ bản thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định.

Ảnh: rác để không đúng nơi quy định trước tòa nhà No3A, tổ 9 khu đô thị Sài Đồng

Để thực hiện tốt chủ đề hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh, UBND phường Phúc Đồng đề nghị UBMTTQ, các ngành, các đoàn thể, ban lãnh đạo tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định và tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần.